Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Valg til Fritidsrådet - folkeoplysningsudvalget

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Byrådet inviterer til valg tirsdag den 06. februar 2018 kl. 19.00 i Byrådsalen, Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Der indbydes 2 repræsentanter fra hver af de godkendte foreninger i kommunen.

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer hvoraf de 3 er udpeget af byrådet.

  • 2 medlemmer efter indstilling fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning og foredragsvirksomhed m. v. for voksne.
  • 4 medlemmer efter indstilling fra idrætsforeningerne.
  • 2 medlemmer efter indstilling fra idebestemte foreninger ( aktivitet, der ikke er idræt)
  • 1 medlem fra spejderne
  • 1 medlem efter indstilling fra lokale handicapforeninger.

For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget bliver udpeget en personlig stedfortræder.

Valg og valgbarhed:

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Det skal dog have fundet sted inden den 1. april i året efter afholdelse af kommunalvalg.
Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel til et eller flere møder, hvortil der indbydes 2 repræsentanter for hver af de godkendte foreninger i kommunen.

Repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op til datoen for valgmødet har gennemført folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til folkeoplysningsudvalget. Virksomheden skal være gennemført med tilskud fra loven eller i lokaler m.v., der er anvist i henhold til loven.
Hvis der bliver stillet forslag om valg af en repræsentant, der ikke er til stede på valgmødet, skal forslagsstilleren medbringe fuldmagt fra den repræsentant, der stilles forslag om.

Valget bliver foretaget, således, at repræsentanterne for den folkeoplysende voksenundervisning m. v. vælger deres medlemmer, repræsentanterne for idrætsforeningerne vælger deres medlemmer, repræsentanterne for idebestemte foreninger vælger deres medlemmer og repræsentanterne for de lokale handicapforeninger vælger deres medlem.

Bliver der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, bliver de pågældende anset for valgte.

Bliver der på mødet ikke enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, udpeger byrådet medlemmer til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter mødet fremkomne indstillinger fra de ovennævnte foreninger.

Hvis det ikke er muligt for en af de opstillingsberettigede parter at udpege det relevante antal medlemmer til udvalget, afgør byrådet, hvilken af de andre repræsentanters medlemstal, der skal forøges, så der bliver 8 repræsentanter for brugerne i folkeoplysningsudvalget.

Valgperiode:

Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Udvalget fungerer dog indtil udgangen af den måned, hvor nyt valg til udvalget har fundet sted.
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Hvis et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen midlertidigt. Har et medlem forfald i mindst 1 måned, skal stedfortræderen indkaldes.
Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

Byrådet.

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
16. marts 2021

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
fritid@middelfart.dk

Ring til os