Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg

Kommunen anviser offentlige lokaler og udendørs anlæg, som er beliggende i kommunen, her-under tidligere amtslokaler og lokaler tilhørende staten. Lokalerne bliver anvist til den frie folkeoplysende virksomhed.

Hvem kan benytte offentlige lokaler:

Foreninger, der er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til folkeoplysningsloven. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til andre foreninger.

Ansøgning:


Ansøgning om benyttelse af offentlige lokaler  for et skoleår ad gangen sendes til kommunen senest den 1. maj.
Derudover kan foreninger søge om benyttelse af lokaler til enkeltstående arrangementer.

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og multisale. Gebyret er fastsat i et takstblad - se nedenstående link til priser. Der er to takster, en for medlemmer under 25 år og en for medlemmer over 25 år. Foreningens forbrug af timer fordeles efter de to takster i forhold til medlemsfordelingen under og over 25 år.

Beregning af procentandelen af medlemmer under 25 år sker på baggrund af de medlemstal, der indsendes sammen med ansøgning om medlemstilskud.

Kommunale lokaler kan stilles til rådighed til overnatning i forbindelse med særlige arrangementer. Kommunalbestyrelsen fastlægger retningsliner for hvem, der kan benytte kommunale lokaler til overnatning.

Kommunale lokaler kan i særlige tilfælde udlejes til benyttelser ud over folkeoplysningsloven. Kommunalbestyrelsen fastlægger retningslinier herfor.

Afregning:

Fakturering af gebyr for benyttelse af kommunale haller og multisale sker 2 gange om året.

Vil du vide mere:

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
02. juli 2021