Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyhedsbrev 5

Nyhedsbrev til folkeoplysende foreninger #5

Corona-hjælpepulje for idrætsforeninger (ansøgningsfrist 15. maj)
DIF og DGI har etableret en corona-hjælpepulje for at yde ekstraordinære tilskud til idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Det kan være foreninger, som mister indtægter på grund af aflyste stævner, ikke kan tjene penge på festivaler, lider under manglende medlemsindbetalinger og lignende.
Yderligere oplysninger om ansøgningsprocedure, retningslinjer samt spørgsmål og svar kan findes på DIF’s hjemmeside på adressen www.dif.dk/stotte
OBS: idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI, kan søge puljen.
Er der spørgsmål til ovenstående er i velkommen til at kontakte fritidskonsulent Thorbjørn Kristensen / Thorbjorn.kristensen@middelfart.dk / 4041 4310

Gratis inklusions-kurser i din forening
Folkeoplysningsudvalget ønsker at sætte fokus på inklusion af børn og unge i foreningslivet og har derfor valgt at udbyde en række gratis kurser i kan afholde ude i jeres egen forening. I skal blot finde en dato og udvælge hvilket kursus i ønsker at afholde i foreningen. Kursernes længde aftales med instruktøren, men vil ca. forløbe sig over 2-3 timer.

  • Kursus 1: ”Boost trivslen hos børn og unge i foreningslivet”. Kurset sætter fokus på at opkvalificere trænere og ledere som gerne vil være endnu bedre til at give trivslen et boost gennem inkluderende fællesskaber. Målet er at skabe et bedre træningsmiljø.
  • Kursus 2: ”Umulige Unger og pædagogiske fif”. Har jeres instruktører brug for et indspark til at håndtere nutidens børn? I oplægget vil vi forsøge at nuancere billedet af tidens børn, og vi vil prøve at diskutere, hvordan man kan gribe det an i jeres forening.
  • Kursus 3: ”Den gode velkomst”. Den gode velkomst er vigtig. Få gode ideer til hvordan i byder nye velkommen, så de føler sig som en del af foreningen fra dag 1.

Ønsker din forening at bestille eller høre mere om de forskellige workshops så kontakt fritidskonsulent Thorbjørn Kristensen / Thorbjorn.kristensen@middelfart.dk / 4041 4310

Frist for foreningsregnskab og lokalesøgning
Frist for at aflevere et underskrevet årsregnskab fra 2019 er d. 18. maj 2020.

Frist for ansøgning til første fordeling af kommunale lokaler til sæson 2020-2021 er den 10. maj 2020. 

Med hensyn til muligheden for lån af kommunale lokaler i perioden frem til sommerferien, så venter vi – ligesom resten af Danmark – på udmeldingen fra statsministeren om, hvad vi kan og må efter 10. maj. Når vi kender den udmelding, vil vi også tilpasse retningslinjerne for lån af kommunale lokaler i perioden fra 10. maj og til sommerferien.

 
Fonde/puljer
DIF og DGI’s foreningspulje er åben igen. Læs mere her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Sparnord Fonden har et nyt crowdfunding-initiativ: Man opretter sit projekt på deres hjemmeside. Brugere/lokalbefolkning/sponsorer donerer, SparNord Fonden supplerer med resten. https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/CrowdFunding

Middelfart Sparekasse Har et lignende crowdfunding-koncept. Middelfart Sparekasse fordobler de indkomne donationer https://crowdfunding.midspar.dk/

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
30. juni 2020

Kontakt

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
fritid@middelfart.dk

Ring til os