Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyhedsbrev 8

Nyhedsbrev til folkeoplysende foreninger #8

Corona-hjælpepakke til alle breddeidrætsforeninger

DIF go DGI´s Corona-hjælpepulje er åben frem til 30. oktober klokken 12:00. Puljen kan søges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19

Reminder: Invitation til workshop om Middelfart Kommunes Kultur- og fritidsstrategi

Middelfart Kommune inviterer alle folkeoplysende foreninger til workshops om den nye Kultur- og Fritidsstrategi.

Der vil være 6 forskellige workshops som er beskrevet her:

Workshop 1: Samarbejde med skole og dagtilbud og uddannelsesinstitutioner?

Vi har fokus på at alle børn og unge har motion og bevægelse som en del af deres hverdag. Her kan der være en klar kobling til de lokale foreningsliv, men hvordan kan vi samarbejde endnu bedre for at give flere børn og unge en aktiv hverdag? 

 • Hvordan kan foreningerne være med til at skabe mere bevægelse i skolen og/eller i daginstitutioner?
 • Hvordan kan vi booste Åben Skole aktiviteter? 
 • Hvordan kan foreningerne og skolen samarbejde om at børn og unge har et aktivt fritidsliv?
 • Hvordan kan vi samarbejde om at minimere frafaldet af unge og teenager i idræts- og foreningsdeltagelsen?

Workshop 2: Outdoor og naturoplevelser

Der et stort potentiale for at fremme borgernes motionsdeltagelse gennem outdoor-idræt og brug af outdoor arenaer; dels ved at etablere flere outdoorfaciliteter men i lige så høj grad ved at formidle og introducere flere borgere til aktiviteter på naturområderne.

 • Hvordan fremmer vi outdoor-aktiviteter i og uden for foreningslivet?
 • Hvordan kan vi få flere friluftsaktiviteter i skoven og på og ved vandet?
 • Hvordan kan idræt, kultur og natur kobles sammen i arrangementer, hvor folk kan mødes og inspireres til nye aktiviteter i naturen?

Workshop 3: Sårbare i aktive fællesskaber og lige adgang for børn og unge

På trods af, at en stor andel af børn er aktive i idrætsforeninger, er der stadig børn og unge med særlige udfordringer der ikke er en del af et foreningsliv. Vi vil gerne sætte fokus på inkluderende fællesskaber der kan invitere og rumme børn og unge med sociale og/økonomiske udfordringer. 

 • Hvordan kan man gøre en tidlig indsats for de mindste børn, for at de kan få en tilknytning til en forening og idrætsgren?
 • Hvordan kan vi nytænke aktivitetstilbud og aktivitetsformer for børn og unge, så der skabes rum for børn og unge i udsatte positioner?
 • Hvordan kan vi inspirere og motivere frivillige ledere og trænere til at prioritere arbejdet med anderledes aktivitetstilbud?

Workshop 4: Faciliteter og mødesteder

Vi har fokus på at skabe inkluderende mødesteder og faciliteter der kan sætte rammen for aktive fællesskaber. Målet er at flere mødes i sunde aktiviteter og meget gerne på tværs af foreninger og borgergrupper. Derfor vil vi også arbejde med at optimere de nuværende faciliteter til borgerens behov, nye vaner og flere brugergrupper.

 • Hvordan skaber vi flere og bedre faciliteter og mødesteder, der kan få flere til at mødes om idræt, bevægelse og fællesskaber?
 • Hvordan kan vi bedre udnytte eksisterende mødesteder?
 • Hvordan kan flere og forskellige foreninger og borgergrupper i lokalsamfundet gøre brug af de samme fælles mødesteder og faciliteter?

Workshop 5: Foreningsudvikling og frivillighed

Middelfart Kommune har et rigt og mangfoldigt foreningsliv som vi skal bevare og udvikle. Foreninger og borgergrupper kan møde mange forskellige udfordringer og have flere ønsker til hvordan de bedst mødes om deres aktivitet. Som kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for aktive fællesskaber og sunde oplevelser. Herefter skaber de foreningsaktive indholdet og sammenholdet i fællesskaberne.  

 • Hvordan kan kommunen hjælpe foreninger med rekruttering af frivillige og nye medlemmer?
 • Hvordan kan der skabes bedre formidling af foreningstilbud og synliggørelse af fællesskaber? 
 • Hvordan kan vi øge antallet af tværgående indsatser og samarbejder mellem foreninger, kommunen og lokalsamfund?

Workshop 6: Elitesport

Et aktivt foreningsliv kan både indeholde ønsket om brede, inkluderende fællesskaber og samtidig muligheden for at udvikle en potentiel talentmasse til nationale og internationale konkurrencer.

 • Hvordan kan vi give de bedste rammer for at foreningers talentmasse?
Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
26. oktober 2020