Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyhedsbrev 6

Nyhedsbrev til folkeoplysende foreninger #6

Lokaltilskudsmidler i coronaperioden

Foreninger i selvejende haller:
I forbindelse med Covid-19 har alle aktiviteter i de selvejende haller være lukket fra 13/03-2020 til 07/06-2020 og Strib Svømmehal har været lukket fra 12/03-2020 til 15/06-2020.
Folkeoplysningsudvalget har godkendt at de tidligere A conto udbetalte lokaletilskud til foreningernes benyttelse i de selvejende haller, tilbagebetales og overføres til de selvejende haller.
Læs mere om sagen her, samt hvilke specifikke lokaler der er medtaget: https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byråd%202018/Dagsordner%20og%20referater/Folkeoplysningsudvalget%202020/20200617

Foreninger der benytter Kommunale haller og multisale:
I forbindelse med Covid-19 har kommunale haller og multisale været lukket. Det betyder at foreninger ikke skal betale gebyr for benyttelsen, i den periode de har været lukket.

Foreninger i egne eller lejede lokaler:
Der ydes et normalt tilskud, som det ville have været uden Covid-19. Kommunen vil ikke tælle timer i den lukkede periode.

Sommeraktiviteter
Der er stadig mulighed for at søge støtte til sommeraktiviteter 2020 for børn og unge. Formålet med puljen er at bidrage til at lukke de faglige og sociale huller, der kan være opstået hos børn og unge grundet Corona-lukningen. 
Så har din forening et ønske om at afholde sommerlejr eller en aktivitetsdag så se mere på følgende link: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Foreninger/Penge/Puljer/Sommeraktiviteter%202020

Manglende erklæringer af børneattester
Mangler din forening at indsende en erklæring om børneattester for 2020, er det ved at være sidste chance. Hvis foreningen stadigvæk ønsker at være registeret som folkeoplysende forening, skal Fritid have erklæringen tilsendt senest mandag d. 10.08.2020 . Hører vi ikke noget fra foreningen bliver foreningens data slettet.
Alle foreninger der modtager tilskud eller benytter kommunale lokaler skal aflevere erklæring om børneattester. Erklæringen finder i på kommunens hjemmeside.
https://www.middelfart.dk/erklæring

Fonde/puljer
Småprojektspulje 2020 – Foreninger kan nu søge småprojektpuljen, der har til formål at støtte mindre, almennyttige projekter og tiltag, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet. Betingelser, ansøgningsskema og vejledning findes her: https://www.middelfart.dk/Kultur%20og%20fritid/Smaaprojektspulje

Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for en pulje der skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020. Der kan søges mellem 10.000 til 50.000 kr. til puljen, der har ansøgningsfrist d. 01. oktober 2020. https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-kultur-idraets-og-foreningsaktiviteter-til-saarbare-udsatte-og-aeldre-under-corona-krisen-1/

Realdanias Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Næste ansøgningsfrist er 11. september 2020. https://www.undervaerker.dk/

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
09. oktober 2020