Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyhedsbrev 12

Nyhedsbrev til folkeoplysende foreninger #12

Ny facilitetspulje for foreninger og haller (Deadline 15. marts)

Middelfart Kommune har afsat 2 mil. kr. til moderniseringspuljen. Formålet med puljen er at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter og aktivitetscentre I Middelfart Kommune for at fremme idræts- og bevægelsesområdet. Puljen kan søges af foreninger og haller.

Ny Lånepulje til energioptimering (Deadline 15. marts)

I 2021 og 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt til en lånepulje for energibesparende foranstaltninger. Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at nedbringe faciliteternes energiforbrug og skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger. Lånepuljen kan søges af selvejende haller, foreningsklubhuse, spejderhytter m.v.

Udbetaling af tilskud sker i uge 8

Udbetalingen af a conto lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud samt tilskud til aftenskoler forventes at blive udbetalt i uge 8. Hvis foreningen har udestående med kommunen, vil disse blive modregnet inden udbetaling. 

Online inspiration fra DGI

Lad motivation og kreativ tænkning være afløser for aflysninger – Online-inspiration den 11. februar.
I fællesskab når man længst!... og måske også målet. Det kan de fleste trænere nikke genkendende til. Men hvad hulen gør man, når målet pludselig glider ud af hænderne på holdet og skuffelsen suger al luft ud af ballonen?
Giver man op... eller trækker man vejret dybt og vender skuffelsen til motivation og giver plads til andre og nye idéer. Idéer der samtidigt holder fast i det mentale fællesskab og den fysiske trivsel.
Det kender Strib IF's pige fodboldhold alt til. Guleroden forsvandt, og så skulle der tænkes i andre baner. De har fundet motivationen ved at lave deres eget (hold)mål og formået at vende skuffelsen til en anden sjov aktivitet, der giver fællesskab, motion og glæde.

Fritidsrådets puljer 2021

Fritidsrådet (det tidligere folkeoplysningsudvalg) har i 2021 afsat midler til følgende puljer:

  • Fripas - 90.000 kr.
  • Åben Skole Pulje - 100.000 kr.
  • Pulje til FNs Verdensmål - 70.000 kr.
  • Udviklingspuljen – 50.000 kr.

Puljerne kan søges løbende

Andre Puljer/fonde

Byrådet i Middelfart Kommune har oprettet en pulje på 30.000 kr. til at gennemføre borgerdrevne idéer, der kan sikre trivslen hos børn og unge under pandemien. Puljen er på 30.000 kr. 

Landistrikspuljen har til formål at støtte nye projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Der er afsat 750.000 kr. og der er deadline 10. maj 2021.

Jyllands-Postens Fond har til formål at støtte Løsninger af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver. Fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke kan yde/yder hjælp i tilstrækkeligt omfang. 

Friluftsrådet har 3 puljer ”sammen i naturen”, ”flere ud i naturen” og ”fordybelse i naturen”. Formålet er at yde tilskud til friluftsaktiviteter, der styrker fællesskaber og trivsel i naturen. Der kan søges mellem 20.000 og 100.000 kroner og der er deadline 15. februar.  

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
26. februar 2021