Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Arbejdsmiljøpolitik for Middelfart Kommune

Hvorfor politik?
I Middelfart Kommune tror vi på, at et godt arbejdsmiljø danner grundlag for, at medarbejdere trives fysisk og psykisk, og herved også finder overskuddet til at udvikle kommunen og sikre borgerne et optimalt serviceniveau. Vi arbejder derfor systematisk ud fra et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem og med politikken ønsker vi at opnå:

  • Et godt arbejdsmiljø med tidssvarende fysiske og psykosociale rammer, som minimerer risikoen for arbejdsbetingende skader og nedslidninger
  • At arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Fortsat udvikling og fastholdelse af organisationens arbejdsmiljøfokus
  • Bæredygtige politikker og procedurer på alle niveauer i kommunen, som sikrer systematisering af lov - og kravsopfyldelse
  • Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
  • Styrket beslutningsgrundlag for investeringer på arbejdsmiljøområdet gennem styring struktur, dokumentation og ledelse
  • Sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere

Hvad gælder?
Arbejdsmiljøpolitikken er fundamentet for øvrige politikker, som sætter retning for de forskellige områder:

Områder i arbejdsmiljøpolitikken

Det mest centrale er at omsætte gode intentioner til konkret handling. Indsatsområder og mål skal afstemmes med HR strategien og med den årlige arbejdsmiljøredegørelse, herunder ledelsens evaluering og strategi. Udmøntning af politikker sker via arbejdsmiljøledelsessystemet, som sammen med MED-systemet sikrer implementering og dialog omkring systemets niveauer samt medarbejderinddragelse lokalt. Systemet beskrives og styres via Vejviseren.

Niveauer

 

   
Niveau 1 Beslutningstagere

Omfatter overordnede beslutninger gældende for alle arbejdspladser i Middelfart Kommune.

Beslutningerne tager udgangspunkt i lovgivning, overenskomster og politisk ønske om fælles retning.

Byrådet,
Direktion
Hovedudvalget
Samt styregruppen for arbejdsmiljøledelse
Niveau 2  

Omfatter overordnede beslutninger gældende for alle arbejdspladser i indenfor de enkelte fagafdelinger.

Beslutningerne tager udgangspunkt i lovgivning, overenskomst og fagspecifikke arbejdsmiljøforhold gældende for alle institutioner i forvaltningen.

Fagchef,
Forvaltningsudvalg, Fagstyregruppe (underarbejdsgruppe til styregruppe for hvert fagområde).
Niveau 3  

Omfatter beslutninger gældende for den enkelte arbejdsplads indenfor de enkelte fagafdelinger.

Beslutningerne tager udgangspunkt i lovgivning, overenskomst og fagspecifikke væsentlige arbejdsmiljøforhold gældende for den enkelte enhed/institution/branche.

Lokalt MED/personalemøder med MED status,
decentral ledelse, tillidsvalgte.

Den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til centrale politikker og har mulighed for at skærpe kravene.

Opsummering

  • Arbejdsmiljøpolitikken er fundamentet for øvrige politikker, og skal sikre at arbejdet foregår sundheds – og sikkerhedsmæssig forsvarligt
  • Udmøntning af politikker sker via arbejdsmiljøledelsessystemet
  • Arbejdsmiljøledelsessystemet sikrer, at intentioner bliver omsat til handlinger

Ved tvivl
Kontakt Arbejdsmiljøteamet

Besluttet
Godkendt i Middelfart Byråd den 7. april 2008.

Revideret Hovedudvalget den 24. marts 2015
Gældende fra den 24. marts 2015

 

Sidst opdateret af Benjamin Runge
22. august 2016