Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Samarbejde og arbejdsmiljø

Aftale om samarbejde - MED-aftalen
I Middelfart Kommune har vi indgået en samarbejdsaftale med de faglige organisationer - den kalder vi MED-aftalen. Aftalen skal sikre rammer for - og udvikling af  - samarbejdet mellem ledere og medarbejdere til gavn for organisationen, borgerne og den politiske organisation. 

MED-aftalen er en aftale om at sikre MEDindflydelse og MEDbestemmelse blandt medarbejderne i kommunen. Formålet med aftalen er, at alle får reel mulighed for MEDindflydelse og MEDbestemmelse på arbejdsforhold og personaleforhold samt mulighed for indflydelse i beslutningsprocesserne.

Hvordan organiserer vi arbejdet med MED-aftalen?
Hovedudvalget er det øverste udvalg i MED-aftalen. Udover Hovedudvalget består MED-organisationen af 2 forvaltningsudvalg. Endvidere er der nedsat lokaludvalg, personalemøder med MED-status og arbejdsmiljøsgrupper decentralt i organisationen. Alle udvalgene består af såvel ledelses som medarbejderrepræsentanter.

MED-udvalgenes opgaver er at udøve MEDindflydelse og MEDbestemmelse. De kan drøfte emner som:
  • arbejdsforhold
  • personaleforhold
  • samarbejde
  • arbejdsmiljø.

Arbejdspladsens arbejdsmiljøsgruppe, der består af en ledelsesrepræsentant og en eller flere tillidsvalgte medarbejdere indgår i det lokale MED-udvalg.

Arbejdsmiljø - sundhed og trivsel på arbejdspladsen
I Middelfart Kommune bygger arbejdsmiljø på en løbende udvikling af samarbejdet for ledere og medarbejdere ud fra lovgivning, organisationens værdier, de økonomiske rammer og kommunens ledelsesmæssige principper, som er baseret på selvorganisering samt decentralisering.

Det overordnede mål er løbende at udvikle og forbedre de fysiske og psykiske arbejdsforhold til gavn for både medarbejdere og organisationen. Arbejdet skal altid tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I Middelfart Kommune sætter vi fokus på trivsel for den enkelte, og vi arbejder ud fra en forståelse af, at grundlaget for enhver god arbejdsplads er betinget
af et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøteamet
Stabens arbejdsmiljøteam holder sig orienteret om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, og videreformidler denne viden bl.a. via MEDsystemet og i tæt samarbejde og dialog med organisationen.

Vil du vide mere om:

Sidst opdateret af Benjamin Runge
23. september 2015