Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Rottebekæmpelse

Såfremt du konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal du hurtigst muligt anmelde rotter!

Du anmelder rotter ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen, på kommunens hjemmeside under anmeld rotter.

Bemærk endvidere at ejer eller dennes repræsentant skal være hjemme, når rottebekæmperen, kommer på besøg første gang.

Tilsynspligtige ejendomme

Udvalgte ejendomme, primært landbrugsejendomme, vil endvidere i perioden 1. oktober 2020 til 28. feb. 2021 få et ekstra tilsyn. Har du spørgsmål til, om din ejendom er omfattet af de ekstra tilsyn, kan du henvende dig til kommunens Natur- og Miljøafdeling på 88 88 55 00.

Under de ekstra tilsyn vil ejendommen blive gennemgået for rottetilhold. Bemærk at rottebekæmperen, hvis han ikke træffer nogen hjemme, også vil gennemgå din ejendom. Dog kun udenfor. Efterfølgende vil der blive lagt en seddel i postkassen, der angiver, at du har haft besøg. Såfremt der er konstateret rottetilhold på din ejendom, vil det ligeledes fremgå oplysninger herom.

Det understreges, at alle landbrugsejendomme til en hver tid, dvs. også udenfor perioden for de ekstra tilsyn, kan henvende sig til kommunen vedrørende rottebekæmpelse.

Ved giftudlægning

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse, undgå utilsigtede forgiftninger og unødig resistensudvikling, må der ikke udleveres gift til borgere, hverken på almindelige ejendomme eller på lukkede svinebesætninger. Den kommunale rottebekæmper skal med andre ord ind på ejendommen og selv bekæmpe rotter. Det giver langt det bedste resultat. Ud over at du ikke selv må foretage bekæmpelse af rotter med gift, er også besiddelse af rottegift forbudt.

Særligt i forhold til Corona

For at imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand har Middelfart Kommune truffet den beslutning at rottebekæmperen ikke altid anmelder sit besøg på forhånd.

Har du en igangværende rottesag vil du derfor kunne få besøg af kommunens rottebekæmper uden at han ringer på døren, det gælder også førstegangsbesøg. Det er ikke for at være uhøflig - det er blot for at minimere risikoen for smittespredning.

Hvis du har spørgsmål, så åben et vindue og spørg - gå ikke ud til bekæmperen. På den måde passer vi bedst på hinanden.

Når bekæmperen har tjekket din ejendom og iværksat de nødvendige tiltag, så lægger han en seddel i din postkasse, der beskriver, hvad han har konstateret, og hvad der er gjort ved det.

Bekæmperen kan, hvis han vurderer at det er nødvendigt, kontakte dig telefonisk.


Særligt for rotter indenfor.

Her skal bekæmperen indenfor i hjemmet og du skal, for at minimere smittespredningen, sørge for at holde den fornødne afstand.

08.februar 2021