Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Resultatet af ældrerådsvalget 2021 er klar

Opgørelsen af valget til Ældrerådet er nu afsluttet, og der er fundet ni nye medlemmer af rådet. Det nye ældreråd tiltræder ved årsskiftet.

De ni nye medlemmer til Middelfart Kommunes ældreråd for 2022-2025 er nu fundet. De er valgt blandt 26 kandidater.

Valgt er:

Ole Juel Jakobsen
Hanne Lauritsen
Erik Jørgensen
Lene Glesner
Jette Aamand
Jette Erichsen
Gunner Lorentsen
Asta Pasgaard
Peter Liltorp

Valget til Ældrerådet blev gennemført som elektronisk valg i perioden 28. september til 12. oktober. Alle over 60 år bosiddende i Middelfart Kommune har kunnet stemme til valget.

Der er afgivet 3.887 stemmer svarende til en stemmeprocent på 32,1%. I alt er 12.086 stemmeberettiget i Middelfart Kommune.

Det nye ældreråd fungerer i perioden 2022-2025. De øvrige kandidater fungerer som suppleanter.

Her finder du det samlede resultat og stemmetallene for de enkelte kandidater.  

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller et seniorråd. Målet med ældrerådet er at øge medindflydelsen for kommunens cirka 11.800 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.
Middelfart Kommunes Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører kommunens ældre og får typisk omkring 20-25 sager i høring om året.

13.oktober 2021