Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Puljemidler skal forbedre adgangen til udearealer

Det skal være let for alle uanset handicap at færdes i og bruge offentlige udearealer og natur. Derfor kan du lige nu søge midler hos Middelfart Kommune til at forbedre forholdene, hvor du bor.

Kan man få adgang til stranden i dit lokalområde, hvis man sidder i en kørestol? Kan man læse skiltningen i skoven, hvis man er svagtseende, og kan man komme rundt med en barnevogn? Lige nu kan du ansøge om midler, der forbedrer muligheden for, at alle kan bruge natur og offentlige udearelaer i Middelfart Kommune, med eller uden funktionsnedsættelse. I Budget 2021 er der afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til tilgængelighedsforanstaltninger, og temaet i 2021 er 'udendørs aktiviteter og oplevelser for alle'.

- I Middelfart kommune vil vi gerne gøre udendørs oplevelser tilgængelige og stille rammerne til rådighed for samvær og aktiviteter. Coronakrisen har vist os, hvor vigtigt det er for den psykiske såvel som den fysiske sundhed. Derfor har vi i år valgt at fordele midlerne med udgangspunkt i, at alle skal kunne tilgå de udendørs aktiviteter, så de kan være til glæde for så mange som muligt, siger Regitze Tilma, formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune.

Midlerne kan f.eks. tildeles en badestol i vinterbadeklubben, der kan løfte en person i vandet eller handicapvenlige shelters med en liftskinne i loftet, der kan løfte en person indenfor. Det kan også være en rampe eller niveaufri adgang til eksisterende faciliteter som badebroer, fodboldbaner, toiletter og naturstier, der sikrer både kørestolsbrugere og småbørnsfamilier med barnevogne adgang.

- Vi synes, det er meget positivt, at Middelfart Kommune har valgt at sætte fokus på initiativer, der gør naturen mere tilgængelig for personer med bevægelseshandicap, som ofte ufrivilligt bruger naturen mindre end andre. Personer med bevægelseshandicap kan have flere helbredsudfordringer, og sundhedspotentialet er derfor så meget desto større for denne del af befolkningen, siger Gitte Reckendorff, formand for Handicaprådet i Middelfart Kommune.

Frist for ansøgning af midlerne er den 1. juni 2021 kl. 12. Projekter og ideer sendes til Teknik- Miljøforvaltningen via NemID. Der skal ikke bruges ansøgningsskema.


Har du spørgsmål til puljen kan du kontakte Plan- og byggechef Karin Niemann-Christensen på telefon 61269350.

Alle ansøgninger bliver behandlet på Teknisk Udvalgs møde i august 2021 efter forudgående høring i Handicaprådet. Der svares på ansøgninger umiddelbart efter udvalgsmødet.

Find inspiration til hvilke forbedringer af udearealer, der f.eks. kan søges midler til, på Dansk Handicapråds hjemmeside


19.april 2021