Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nu er der snart valg til Ældrerådet

Til efteråret bliver der igen afholdt valg til Ældrerådet. Alle, der er fyldt 60 og er bosat i Middelfart Kommune, kan stille op og stemme.

I efteråret 2021 er der valg til Middelfart Kommunes ældreråd, og du kan blive et af de ni medlemmer, der i årene 2022-2025 skal agere talerør for kommunens ældre borgere.
Borgere, der er fyldt 60 år vil modtage en stemmeseddel i deres e-boks, når valgperioden starter den 28. september og kan stemme digitalt i perioden frem til og med 12. oktober.

- Et stærkt og engageret ældreråd er en afgørende brik i det kommunale demokrati, og rådets rådgivning har stor værdi for Byrådet. Ældrerådet bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre, og samspillet med ældrerådet har stor betydning for de initiativer, der bliver gennemført i Middelfart Kommune, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Medlemmerne er blandt andet blevet hørt i spørgsmål om bespisning i ældreplejen, fordeling af budgetkronerne på ældreområdet og ældres muligheder for at håndtere affaldsordningen.

- Som medlem af Ældrerådet er du med til at sikre, at de ældres interesser bliver varetaget. Det er så vigtigt, at de ældre repræsenteres, for de færreste i embedsværk og byråd tilhører jo aldersgruppen 60+. Jeg håber, at så mange som muligt vil benytte muligheden for at stemme og måske endda selv stille op til valget i oktober, siger formand for Middelfart Kommunes ældreråd, Flemming Enevoldsen, som har været medlem af rådet i 12 år.

Også ved de to seneste ældrerådsvalg i 2013 og 2017 er valghandlingen foregået digitalt. Borgere, som er fritaget for NemID, har dog mulighed for at afgive deres stemme fysisk. Den digitale valghandling er et led i at gøre borgerne endnu mere digitale.
 
Bliver inddraget, når ældreområdet sættes fri
Netop nu og i de kommende fire år er ældrerådet involveret i den velfærdsaftale, som Middelfart Kommune indgik med regeringen i efteråret 2020. Aftalen, der sætter ældreområdet i Middelfart Kommune fri, skal forhindre, at unødvendige statslige og kommunale regler står i vejen for, at medarbejdere kan skabe den bedst mulige kvalitet i plejen og omsorgen af de ældre.

- Som medlem af ældrerådet er der særlig mulighed for indflydelse på ældreområdet i netop den kommende valgperiode, hvor velfærdsaftalen giver rum til at tænke ud af boksen og tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov.
Ældrerådet vil også blive inddraget i det velfærdspanel, som skal rådgive politikere, ledere og medarbejdere i arbejdet med Velfærdsaftalen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Om ældrerådene
Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller et seniorråd. Målet med ældrerådet er at øge medindflydelsen for kommunens cirka 11.800 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.
Middelfart Kommunes Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører kommunens ældre og får typisk omkring 20-25 sager i høring om året.


Kontaktinformation:
Flemming Enevoldsen, fmd. for Middelfart Kommunes ældreråd, tlf. 6449 1440
Rasmus Kjølby, kommunikationschef, Middelfart Kommune, tlf. 23671277

23.april 2021