Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nu begynder udviklingen af Middelfart Trafikhavn

Middelfart Kommune har besluttet at igangsætte udviklingen af en masterplan for Trafikhavnen. Den skal transformere området fra isoleret havneareal til en bydel integreret i bymidten. Byrådet lægger op til bæredygtigt byggeri med mangfoldige boligtyper samt erhverv, og byens borgere vil blive inddraget i udviklingen.

Luftfoto Middelfart Trafikhavn

Nu sætter Middelfart Kommune gang i udviklingen af de kommunalt ejede arealer på Trafikhavnen, som Middelfart Kommune købte og overtog i oktober 2019 fra det kommunalt ejede havneselskab, Trafikhavnen af ADP A/S.

En ny moderne bydel skal rumme mangfoldige boligformer, som kan imødekomme efterspørgslen fra mange af de tilflyttere, som vælger at bosætte sig i Middelfart. Byrådet ønsker en bydel med ejer- og lejeboliger i forskellige størrelser og til forskellige målgrupper. Derudover ønsker byrådet, at bydelen rummer erhverv, så der kan blive skabt arbejdspladser.

- Omdannelsen af Trafikhavnen er den næste brik i puslespillet, der forløser havnens og den nye midtbys potentiale. Med den vil vi i endnu højere grad kunne udnytte den ideelle beliggenhed mod Lillebælt og mellem to broer til fortsat styrkelse af bosætningen. Den skaber vækst i hele kommunen. Den skaffer medarbejdere til virksomhederne, elever i skolerne, frivillige til foreningslivet, kunder i midtbyen og gæster i restauranterne, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune.

Størstedelen af arealerne på havnen skal udvikles gennem en visionskonkurrence, hvor Middelfart Kommunes målsætninger for klima og bæredygtighed indgår som grundlag.

Et mindre delareal ved Turbinevej sættes til salg i offentligt udbud. Lokalplanen vil blandt andet stille krav om, at minimum halvdelen af den samlede bebyggelse på arealet skal være erhvervsbyggeri, og at der skal være fri offentlig adgang til grunden.

Byen er med til at udvikle

Som borger er det muligt at blive inddraget i hele processen. Den 25. februar gennemfører kommunen et digitalt borgermøde for alle interesserede. Her orienterer kommunen om forløbet, og borgere inviteres til at stillespørgsmål til havnens udvikling.
Alle borgere kan desuden komme med input digitalt undervejs i konkurrencen, og de tre udvalgte forslag vil blive fremlagt på endnu et borgermøde. Det er forventningen, at borgerne på den måde er med til at påvirke konkurrencens resultat. Derudover vil der blive nedsat et forum af lokale interessenter, der bliver involveret i havneprojektet som repræsentanter for borgerne.

- Det er vigtigt, at udviklingen af fremtidens havn sker i samskabelse med byens borgere. Projektet kan drage stor nytte af den viden og erfaring, som de centrale interessenter har, og vi ser en stor værdi i, at borgerne har mulighed for at påvirke projektet, så det opnår en lokal identitet, siger Johannes Lundsfryd.


Vinder kåres til august


Middelfart Kommune igangsætter visionskonkurrencen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville. Tværfaglige hold bestående af arkitekter, ingeniører og konsulenter med viden om for eksempel byliv og bæredygtig byudvikling inviteres til at byde ind på opgaven. Tre af disse hold udvælges til at komme med deres bud på fremtidens visioner for den sidste del af havnen i Middelfart, og vinderprojektet bliver kåret august 2021.

Efter konkurrencen skal vinderholdet bistå kommunen med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for området, og derefter skal der laves lokalplaner, så byggeriet kan komme i gang.

 


Trafikhavnen

Arealet for visionsplanen   53.721 m2

Udbudsarealet                   10.575 m2

Arealet for visionsplanen forventes at munde ud i cirka 300-400 boliger.

Det skønnes, at udbudsarealet kan rumme i omegnen af 50-60 boliger og 200-250 arbejdspladser.

 Vækst i Middelfart Kommune (seneste opgørelser fra Danmarks Statistik)

Indbyggervækst
2020: + 253 indbyggere

Jobvækst
2019: + 780 arbejdspladser (vækst på 4 %)
Væksten i arbejdspladser i Middelfart Kommune var i 2019 den 3. højeste i Danmark.


Find hele udbuddet her.

Find oplægget til visionskonkurrencen her.

 

Link til video om trafikhavnen

09.februar 2021