Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

• Opsætning af fælles affaldsstation (kombinations-station), på ejendommen matr. nr. 12 f, Båring by, Asperup, beliggende Kildevangsvej 24, 5466 Asperup
 
• Opsætning af fælles affaldsstation, på ejendommen matr. nr. 13ø, Skrillinge By, Kauslunde, beliggende over for Skrillinge Strand 65, 5500 Middelfart
 
• Opførelse af 48 m2 tilbygning til fritidshus, hvorefter det samlede beboelsesareal udgør 90 m2, på ejendommen matr. nr. 17e, Fjellerup by, Fjelsted, beliggende Fjellerupvej 56, 5463 Harndrup
 
• At genopføre nyt sommerhus, 5b, Sdr. Åby By, Husby, Sdr. Åby, Høstmarksvej 22, 5592 Ejby
 
• Opsætning af 5 væksthustunneler af plast på Margårdvej 3, 5500 Middelfart, matr. nr. 14 og 15 begge Voldby By, Kauslunde
  

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.
 

Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer – Landzone.

10.februar 2021