Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Delvis ophævelse af skovbyggelinje ved Billeshavevej 40 i Strib, Middelfart Kommune

Miljøstyrelsen har, den 1.oktober2021, på baggrund af en anmodning fra Middelfart kommune ophævet skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 206, Billeshavevej 40 i Strib

Middelfart Byråd har den 9. august, 2021 vedtaget lokalplan 206, for et boligområde ved Billeshavevej i Strib, som er delvist omfattet af skovbyggelinje fra skov ved Billeshave Efterskole. Den afkaster skovbyggelinjen, og er beliggende nord/øst for planområdet. Mellem skoven og planområdet er der markområder med enkelte ejendomme på. 
 
Miljøstyrelsen har, den 1.oktober, 2021, truffet afgørelse om godkendelse af reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for området for lokalplan 206, Billeshavevej 40 i Strib. Det svarer til at der vil være en afstand mellem skov og planområdet på ca. 175 meter. 
 
kort over område vedr. reduktion af skovbyggelinje

Området, hvor skovbyggelinjen er ophævet, er markeret med rødt.
 
Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Plan & Byg

27.oktober 2021