Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Afrapportering af Velfærdstjek 2020

På byrådsmødet i Båring d. 2. december blev der afrapporteret fra hvert politisk fagudvalg om status på velfærdstjekket 2019.

Men hvad er egentlig velfærdstjekket for en størrelse? Jo, det er en  ambition om at  forsøge at styrke kvaliteten i velfærden indenfor den økonomi, der allerede findes. Og det sker ved at få flere til at lykkes med livet selv og sammen med andre, gennem nærdemokrati, involvering og fællesskab, men også gennem kvalitet, forventningsafstemning og ejerskab i velfærden.

Derfor er velfærdstjekkene en temperaturmåling på ofte komplekse problemstillinger, en temperaturmåling, der foretages i samspil mellem byråd, civilsamfund og kommunale medarbejdere.

Velfærdstjek handler om mange elementer. Der er f.eks. gennemført en stor undersøgelse af tilfredsheden med hjemmeplejen. For at blive klogere, men også for at få et reelt billede at borgernes perspektiv. Undersøgelsen viste, at borgerne generelt er endog meget tilfredse med hjemmeplejen, men der er for mange skift mellem personaler. Det har ført til en ny teamorganisering, så de ældre ikke møder alt for mange forskellige. På beskæftigelsesområdet er virksomheder inddraget aktivt i udviklingen af kvaliteten.

Samarbejdet med foreninger og virksomheder skal også på dette område gøre borgerne til mere aktive medproducenter af egen velfærd. For velfærd er ikke bare noget, der ydes fra en kommune til en borger eller en virksomhed. Velfærd er noget, der skabes i fællesskab. Eksempler på andre velfærdstjek:

  • Borgernes fysiske møde med rådhuset
  • Børn og forældres oplevelse af overgange => mellem børnehave og Tidlig SFO og mellem Tidlig SFO og 0. klasse
  • Kvalitet af sagsbehandling og sagsbehandlingstid på byggesagsområdet

Der er foreløbigt gennemført syv velfærdstjek af kvaliteten i den borgernære velfærd – og en del flere er besluttet og på vej. Ambitionen er,  at tjekket fremadrettet vil involvere brugere, familier, medarbejdere, ledere og politikere. Det væsentlige er her selve kvaliteten af børnenes udvikling, elevernes læring, ældres værdighed osv. (ikke nøgletal eller økonomi).

Velfærdstjekkene involverer altså alle politiske udvalg, samtlige forvaltninger og mange, mange borgere, der på den ene eller anden måde får mulighed for at give deres besyv med, når det gælder udviklingen af velfærden i Middelfart Kommune. Forhåbentlig vil arbejdet skabe en ny platform for dialog mellem fagprofessionelle, brugere og politikere om, hvad kvalitet i velfærden er, og hvordan vi udvikler den sammen.

Læs velfærdstjekket her: Velfærdstjek 2019 (PDF)

23.januar 2020