Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Udledningstilladelser med VVM-screening, tilladelser til regulering og medbenyttelse af vandløbet Ejby Mose og Gremmeløkke Å

Middelfart Kommune har meddelt udledningstilladelser til udledning fra to bassiner i Ejby henholdsvis ved Ejbyvej og ved Kirkebyvænget. I forbindelse med udledningstilladelserne har Middelfart Kommune meddelt tilladelser efter vandløbslovens § 17 til regulering af Gremmeløkke Å i st. 5729 m og vandløbet Ejby Mose i hhv. st. 25 m – st. 35 m og st. 462 m – st. 578 m. Endvidere har Middelfart Kommune meddelt tilladelse til medbenyttelse af vandløbet Ejby Mose st. 462 m – st. 578 m efter vandløbslovens § 63

Reguleringerne omfatter lovliggørelse af eksisterende udløb i vandløbet Ejby Mose st. 30 m med stensikring st. 25 m – st. 35 m, udskiftning af eksisterende Ø40 cm rør i vandløbet Ejby Mose st. 462 - st. 578 med et Ø70 cm rør, samt etablering af nyt udløb i vandløbsbrinken i Gremmeløkke Å st. 5729 m.

Afgørelserne kan ses via disse links:
Afgørelse og annonceringer - Spildevand
Afgørelser og annonceringer- Vandløb
Afgørelser og annonceringer - VVM - Vandforsyning og Spildevand

Klagefristen udløber den 4. marts 2020 kl. 23:59, se yderligere i afgørelserne

05.februar 2020