Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Tilladelse til udledning af dræn-, tag- og overfladevand fra Kystvejen 8m, 5466 Asperup, til privat rørlagt vandløb og videre til Båring Vig

Middelfart Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 63 medbenyttelsestilladelse til, at ejeren af Kystvejen 8m, 5466 Asperup, matr.nr. 71p Båring By, Asperup, leder drænvand, vand fra befæstede arealer og tagvand til dræn/rørlagt vandløb på matr.nr. 71f Båring By, Asperup, og videre over matr.nr. 69b Båring By, Asperup, til udløb i Båring Vig

Middelfart Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Kystvejen 8m, matr.nr. 71p Båring By, Asperup, til dræn/rørlagt vandløb på matr.nr. 71f Båring By, Asperup, og videre over matr.nr. 69b Båring By, Asperup, til udløb i Båring Vig.

Tilladelse til medbenyttelse efter vandløbslovens § 63 kan jævnfør vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse.

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, kan jævnfør spildevandsbekendtgørelsens § 14, pkt. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis udledningstilladelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved søgsmål skal dette jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, ske inden 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt.

Du kan læse afgørelsen på følgende link - Afgørelser og annonceringer - Vandløb

 

18.marts 2020