Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Nyt og moderne sygedagpengesystem til Middelfart Kommune

Onsdag den 3. juni får 91 kommuner det nye sygedagpengesystem KSD, som allerede er i drift i 7 kommuner. KSD er et nyt, moderniseret it-system som letter processen for borgere på sygedagpenge, og sikrer hurtigere og mere sikker behandling af sygedagpenge. Systemet består af en online selvbetjeningsløsning til borgere, mens systemet er mere automatiseret og sikkert at betjene for kommunens ansatte.

Borgere, som er på sygedagpenge, får nu glæde af et mere simpelt og sikkert udbetalingssystem. Det nye system sørger for automatisk, elektronisk styring med sagsbehandling og udbetaling af sygedagpengene og automatisk bogføring, og vil blive implementeret i kommunen med opstart den 3. juni 2020.

Det er et moderne og forbedret sagsbehandlings- og beregningssystem, og den nye selvbetjeningsløsning er endnu et skridt i retning af at gøre det mere enkelt og fleksibelt for både borgere og arbejdsgivere at være i kontakt med kommunen. Samtidigt er der en forventning om, at det nye system er nemmere og hurtigere at betjene for kommunens ansatte, og en forventning om at systemet letter sagsbehandlingstiden. Det giver en større fleksibilitet og gør det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag og risikoen for indtastning af fejl. Det betyder også, at sagsbehandling, hvor der ikke mangler informationer, kan gennemføres automatisk og medarbejderne kan i stedet bruge deres tid på at bruge deres evner som sagsbehandlere, frem for at bruge tid på at indtaste information i systemet.
I Mit Sygefravær på Borger.dk kan den sygemeldte få overblik over sin sag, udfylde underretningsbreve og oplysningsskemaer, raskmelde sig, se udbetalinger mv. Data fra Mit Sygefravær hentes automatisk over i det nye sygedagpengesystem, hvilket er med til at minimere sagsbehandlingstiden og samtidigt øge kvaliteten af data.
Det betyder, at løsningen udnytter mulighederne for yderligere digitalisering af kommunikationen med virksomheder.

For at kommunen kan få implementeret det nye sygedagpengesystem, vil der blive lukket ned for nuværende system fra den 22. maj og til og med den 2. juni, og medarbejderne vil derfor ikke kunne tilgå systemerne. Det betyder ligeledes, at indberetninger i NemRefusion tilbageholdes i systemet og du kan derfor forvente længere sagsbehandlingstid i perioden fra den 14. maj frem til starten af juni.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at de fortsat har pligt til at anmelde sygefravær via NemRefusion senest 5 uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder sygefravær rettidigt, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt. Arbejdsgivere kan læse nærmere om anmeldelsesreglerne på NemRefusions hjemmeside, hvor der også findes vejledninger og guider for brugen af systemet. 

15.maj 2020