Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Miljøtilladelse til kvægbruget på Troldemoseled 5, 5591 Gelsted

I henhold til § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddeler Middelfart Kommune miljøtilladelse til udvidelse af kvægbruget på Troldemoseled 5, 5591 Gelsted, matr. nr. 5l Tårup By, Gelsted.

Udvidelsen sker i eksisterende bygninger samt ved etablering af 3 fælleskalvehytter på i alt 45 m2.
 
Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen.
 
Klagefristen er således den 29. april 2020 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
 
Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer - Landbrug

01.april 2020