Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Gelsted Transport ApS, Klodeparken 7 og 9, 5464 Brenderup

Middelfart Kommune meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt afgørelse om ikke VVM-pligt efter Miljøvurderingsloven

Miljøgodkendelsen giver virksomheden tilladelse til at etablere og drive en plads til opbevaring, sortering og nedknusning af ikke-farlige affaldsfraktioner i form af rent tegl og rent beton.

Virksomheden får med godkendelsen tilladelse til at foretage nedknusning op til 2 gange om året med en varighed af én uge per gang. Afgørelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Klagefrist:
Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelserne.
 
Klagefristen er således den 12. februar 2020. Klagevejledninger fremgår af afgørelserne.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
 
Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Middelfart Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jf. Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Du kan se afgørelserne via følgende links - Afgørelser og annonceringer - Virksomheder og Afgørelser og annonceringer - VVM- Virksomhed og Byggeri

15.januar 2020