Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Middelfart kommune meddeler tilladelse til medbenyttelse og udledningstilladelse af det private vandløb fra Hedegaardsvej Erhvervsområde, sydmarksvej

Middelfart Kommune giver tilladelse til medbenyttelse efter § 63 vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven8 § 28 stk. 1. Middelfart Spildevand har ansøgt om medbenyttelse til afledning af regnvand via det private vandløb i forbindelse med udstykning af Hedegaardsvej Erhvervsområde, (Lokalplan E.04.01 Vest for Hedegårdsvej)

Medbenyttelse af er rørlagt vandløb forudsætter en medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven § 63.
 
Vandløbsafgørelsen kan ses via. dette linkAfgørelser og annonceringer - Vandløb
 
Klagefristen fristen udløber den  4. marts 2020.

Afledning af overflade vand fra befæstede arealer forudsætter en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1.

Udledningstilladelse kan ses via. dette linkAfgørelser og annonceringer - Spildevand
 
Klagefristen fristen udløber den 4. marts 2020.

05.februar 2020