Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Mød kommunens planlæggere i Gamborg, Gelsted og Strib

Hvor skal der bygges, og hvordan skal boligområderne indrettes? Det skal fastlægges i den kommende Kommuneplan 2021. For at fortælle om kommunens planer, og høre borgernes tanker, besøger kommunens planafdeling i august Gamborg, Gelsted og Strib. Der er i disse lokalsamfund særlige forhold, som der skal tages stilling til i kommuneplanen.

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig. I planen fastlægges blandt andet, hvilke arealer man må bruge til hvad – f.eks. boliger eller erhverv - og på hvilke vilkår.

Der er lige nu og frem til d. 25. august en offentlig idéfase, hvor alle kan komme med ideer og forslag til Kommuneplan 2021. Kommunens planlæggere ser på hele kommunen for at finde frem til, hvilke nye arealer der skal tages med i kommuneplanen til kommende bolig- og erhvervsområder. Af forskellige grunde er der særligt fokus på de tre lokalsamfund Gamborg, Gelsted og Strib. Det vil kommunens planlæggere gerne fortælle lokalområdernes beboere om, og høre deres mening om planerne, og derfor holdes der 3 møder om planerne:

Gamborg
Besøget i Gamborg finder sted onsdag den 12. august kl. 19.00-20.30 i Gamborg Forsamlingshus.

Byrådet har tidligere søgt Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at udlægge 2 nye arealer til boligformål i Gamborg (henholdsvis et mindre område vest for Gamborgvej ved indkørslen til byen fra nord og et område nord for Østerbyvej). Det er en forudsætning, at Erhvervsstyrelsen tillader at de to arealer kan bruges til nye boliger. Hvis der gives lov, skal områderne ind i kommuneplanen, og planlæggerne lægger op til en snak om, hvilke boformer der i givet fald skal arbejdes videre med i de 2 områder, såfremt Erhvervsstyrelsen tillader, at de to arealer kan indgå i kommuneplanen.

Gelsted
Gelstedborgerne kan møde planlæggerne torsdag den 13. august kl. 19.00-20.30 på Gelsted skole.

Ved Gelsted handler det om, hvor der kan være flere boliger og om der er muliglighed for at udvide det eksisterende område til erhverv. For boliger overvejes det at udlægge et nyt mindre område nord for Møllevej med en eventuel tilsvarende reduktion af området syd for Møllevej. Desuden foreslås et nyt mindre areal ved Grønnegade og at lade det uudnyttede areal vest for Gelstedvej udgå af kommuneplanen, så der ikke kan bygges nye boliger her.

I forhold til erhvervsudbygning overvejes det – for at sikre udviklingen af Carl Hansen & Søn - at inddrage et areal øst for Carl Hansen & Søn v/Hylkedamvej, på ca. 7 ha.

Planlæggerne vil gerne høre borgenes mening om, hvor der skal bygges nye boliger i Gelsted, hvilke boformer der skal arbejdes videre med og i hvilket omgang man synes, at der skal gives mulighed for at bygge ud til erhverv i området.

Strib
I Strib har udviklingsgruppen for Bæredygtige lokalsamfund et folkemøde på Strib havn torsdag den 20. august kl. 17.00. I den første del af arrangementet er der fokus på udbygningsmuligheder i Strib.

I Strib er der bygget meget de seneste år, og der er behov for at se på nye områder. Placeringen af nye boligområder skal tage hensyn til de naturskønne omgivelser, som Strib er omgivet af. Planlæggerne vil gerne høre borgernes mening om, i hvilken retning Strib skal udbygges og hvilke boformer der skal arbejdes videre med.

Tilmelding til møderne
Har man lyst til at høre mere og give sit besyv med er alle velkomne til at deltage. Det er dog nødvendigt med en tilmelding til møderne i Gamborg og Gelsted (af hensyn til coronaforholdsregler idet de holdes indendørs). Link til tilmelding kan findes på siden https://www.middelfart.dk/kommuneplan. Der er frist for tilmelding den 10. august 2020.

På samme side kan man også læse mere om kommuneplanrevisionen og finde en kort beskrivelse af spørgsmålene i de 3 lokalsamfund.

20.juli 2020