Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

• Etablering af midlertidige broarbejdspladser ved Indslevvej, 5580 Nørre Aaby, matr. nr. 5a, 5ad, 5ae, 5p og 5t alle Indslev By, Indslev i forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej.
 

• Etablering af midlertidige broarbejdspladser Ved Ejbyvej, 5592 Ejby, matr. nr. 5n, 5s, 5z, 6d og 6s Fjelsted By, Fjelsted samt matr. nr. 6as, 6b og 18cn Ejby By, Ejby i forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej.
 

• Indretning af lægeklinik på ejendommen matr. nr. 1a Fjelsted by, Fjelsted, der ligger Jægersmindevej 8, Fjelsted
 

• Lovliggørelse af eksisterende hundekennel samt indretning af areal til hundene i eksisterende staldbygning på Hønnerupvej 90, 5591 Gelsted, matr. nr. 3f Hønneruplund, Gelsted.
 

• At indrette løsdriftsstald til heste samt at opføre en overdækning til hundegårde på Hønnerupvej 90, 5591 Gelsted, matr. nr. 3f Hønneruplund, Gelsted.

 
Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.
 
Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer – Landzone

17.juni 2020