Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Grundlovsceremoni for nye statsborgere

Bor du i Middelfart Kommune? Har du søgt om at få dansk statsborgerskab? Så skal du tilmelde dig årets første grundlovsceremoni i Middelfart Kommune.

Ceremonien afholdes torsdag den 30. april 2020 kl. 16 og er en betingelse for at få dansk statsborgerskab.

Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Efter ceremonien vil der være en lille festligholdelse i Foyeren på Rådhuset.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Tid og sted:
Torsdag den 30. april 2020 kl. 16.00
Middelfart Rådhus, Byrådssalen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Sådan tilmelder du dig:
Tilmelding senest 30. marts 2020 på sikker mail (send via borger.dk til Middelfart Kommune). Du bedes angive:
- Dit fulde navn
- Cpr.nr.
- Dit mobiltelefonnummer
- Hvor mange gæster du ønsker at medbringe

Når du har tilmeldt dig ceremonien, modtager du en bekræftelse i din e-boks indenfor ca. 1 uge.

Medbring blanket og gyldig legitimation
Til grundlovsceremonien skal du medbringe:
1. Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.

2. Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:
- Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
- Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
- Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter grundlovsceremonien
Efter grundlovsceremonien indsender Middelfart Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælpe fra borgerservice.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Grith Langer, grith.langer@middelfart.dk, 8888 5013

25.februar 2020