Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Forslag til biodiversitetsstrategi og -handlinger

Byrådet har godkendt et forslag til hvordan Middelfart Kommune kan standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed - biodiversiteten. Byrådet vil også meget gerne høre din mening om forslaget

For første gang i jordens historie er vi menneskers tilstedeværelse årsag til et så stærkt fald i naturens biodiversitet, at det betegnes som en masseuddøen.

Årsagerne er:
• Habitatødelæggelse og mangel på levesteder
• Udbredelsen af invasive arter
• Overudnyttelse - fangst, jagt og fiskeri

I Danmark er den dominerende faktor mangel på levesteder og spredningsmuligheder – og det gælder også her i Middelfart Kommune.
Middelfart Kommune rummer unikke natur- og landskabskvaliteter: Lillebælt, kystområder, skove, ådale og agerland. Men forekomst af de mere sjældne og truede arter er i tilbagegang.

Årsagen er, at naturlige processer er erstattet af menneskelig nyttiggørelse i større eller mindre grad. Det gælder såvel byggeri og asfaltering som intensivt landbrug, skovbrug, råstofindvinding, have- og parkdrift med mere.

Middelfart Kommunes forslag til biodiversitetsstrategi er en rimelig kort og tydelig beskrivelse af hvad der på et overordnet plan kan gøres for at stoppe nedgangen samt en række forslag til konkrete handlinger.

Du kan finde biodiversitetsstrategien og fortælle dine meninger og ideer på høringsportalen via følgende link - Høringer i 2020

13.maj 2020