Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Forhøring - Ændring af bymidteafgrænsning, Middelfart

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for udvidelse af Aldi på Odensevej i Middelfart og der er nu mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen

Middelfart Kommune indbyder til fordebat i forbindelse med ændring af planlægningen for ejendommene Odensevej 77-79 og Rosenvænget 65 & 67, der huser henholdsvis dagligvarebutikken Aldi og to boliger. Planlægningen igangsættes på baggrund af et ønske fra dagligvarebutikken om at udvide butikken til at inkludere de to boliger nord for butikkens nuværende placering. Der er på Økonomiudvalgets møde d. 28. april 2020 truffet beslutning om at igangsætte planprocessen.
 
Butiksudvidelsen forudsætter bl.a., at der udover en lokalplan også skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der ændrer bymidteafgrænsningen, samt kommuneplanens rammer for området fra boligformål til blandet bolig og erhvervsformål. Forud for ændringen af bymidteafgrænsningen skal der indkaldes ideer og forslag jf planlovens § 23c. Det er alene denne kommuneplanændring, der nu er til debat. Således har du nu mulighed for at komme med forslag, idéer og bemærkninger til ændringen af bymidteafgrænsningen.
 
De mere detaljerede forhold omkring butiksudvidelsen, herunder disponering, byggefelter, udformning m.m., vil blive fastlagt i lokalplanprocessen. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanforslaget, vil det blive sendt i offentlig høring, og der vil blive mulighed for at komme med bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg.
 

Høring

Fordebatten er i offentlig høring i perioden fra d. 1. oktober 2020 til d. 19. oktober 2020.

Du kan læse mere om høringen på høringsportalen - høringer 2020
 

Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Sarah Jordt på sarah.jordt@middelfart.dk eller på tlf. 2381 2877

02.oktober 2020