Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Nyt Borgerteam i Middelfart Kommune

Middelfart Kommune går en spændende tid i møde, hvor Rehabiliteringscenter Middelfart, udvider med et helt nyt udekørende borgerteam, som skal dække hele kommunen.

Borgerteamet er centralt for Middelfart Kommunes ambition om at lade borgere i Middelfart Kommune mestre eget liv og opnå så stor grad af selvstændighed som muligt.

Rehabilitering tager udgangspunkt i borgers ønsker og muligheder, og sammen med borgerteamet tilrettelægges en tværfaglig indsats – tæt på borgeren – med udgangspunkt i borgerens mål. På vej mod den enkelte borgers mål skaber teamet optimale løsninger i samråd med dygtige kolleger i plejen, sygeplejen, træning, bostøtten, Job & Vækst og Firkløveren – et af kommunens socialpsykiatriske tilbud.

Tilbuddet er således rettet mod alle voksne borgere, hvor der er et potentiale for at kunne genvinde tabte evner – hvad enten der er tale om fysiske eller psykiske udfordringer.

Én borger – Én Plan 

I borgerteamet vil SSA`er, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, socialpædagoger og en diætist arbejde med korte og intensive rehabiliteringsforløb efter princippet én borger - én plan.

Kaj Johansen, formand for Social – og Sundhedsudvalget udtaler:

”Vi ved, hvor vigtigt det er, at koordinere vores tilbud godt – så borgere i Middelfart Kommune slipper for at skulle fortælle deres historie mange gange, eller bliver bedt om de samme oplysninger af de forskellige medarbejdere, de møder. Derfor arbejder vi målrettet med, i samarbejde med borgeren, at lave én samlet helhedsorienteret indsats”

Målet med rehabilitering er at give borgere med nedsat funktionsevne en større grad af selvstændighed. Det sker ved systematisk at hjælpe dem hen mod at kunne udføre hverdagsaktiviteter selv.

En tværfaglig indsats

Med udgangspunkt i det nyoprettede borgerteam, som står nu står klar, kigges der på den enkelte borgers udfordringer og ønsker om, hvad de kunne tænke sig at blive i stand til at gøre selv. Herefter tilrettelægges en tværfaglig indsats, som udmunder i et individuelt forløb for borgeren.

Det er vigtigt, at borgere i Middelfart Kommune har mulighed for at leve et godt og selvstændigt liv i overensstemmelse med deres egne ønsker. Med den nye tværfaglige indsats tages der hånd om problemer både i opløbet til tab af funktionsevne og efter sygdom, ulykke eller andre svære perioder i livet.

Borgerteamet lægger én plan med borgeren, så han eller hun selvstændigt eller med så høj grad af selvstændighed som muligt kan udføre de ønskede dagligdagshandlinger.

Mere frihed i hverdagen

Erfaring viser at en borgernær indsats øger motivationen og følelsen af værdighed hos borgerne, og det fører til mere selvhjulpne og tilfredse borgere med mod på livet. Samtidig sikrer det en bedre udnyttelse af de menneskelige og økonomiske ressourcer i kommunen.

”Med en tværfaglig indsats sikrer vi os, at borgeren får de bedste vilkår til at kunne opnå den funktionsdygtighed, som han eller hun ønsker. Måske har en borger et ønske om selv at kunne gå en kort tur med sin hund eller venner fra stavgangsklubben, at kunne tage opvasken eller måske bare at komme til at løfte sit barnebarn, og når de rigtige hjælpemidler, målrettet træning og støtte er til stede, er det pludselig ikke længere en umulig opgave. Vi forventer, at borgerteamet kan være med til at give giver borgerne betydningsfuldt indhold i hverdagen og en oplevelse af, at de igen opnår en grad af selvstændighed, som virkelig højner livskvaliteten hos den enkelte,” siger Jeanette Rokbøl Sundhedschef i Middelfart Kommune.

Borgerteamet er klar til at møde de første borgere på tirsdag d. 5. maj 2020

Kontakt: Leder Johanne Østerbye Johanne.osterbye@middefart.dk

11.maj 2020