Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Ambitiøs aftale vil styrke Middelfarts Kommunes klimaindsats markant

En ny klimaaftale sætter et ambitiøst niveau for Middelfart Kommunes klimatiltag i de kommende år. Med aftalen giver Byrådet håndslag på, at ambitionerne skal bakkes op af konkrete handlinger og økonomiske midler i en årrække frem.

Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050 og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau. Det er meget ambitiøse mål, som det kræver en helhjertet politisk indsats for at opnå. Det særlige ved aftalen er, at den sætter rammer for klimaområdet langt ud i fremtiden.

Aftalen betyder blandt andet, at:

  • Fra 2021 skal alle budgetforslag klimavurderes i forhold til udledning af drivhusgasser
  • Fra 2022 og frem afsættes en grundramme på i alt 2,9 mio. kr. årligt til at sikre realisering af planen - blandt andet gennem partnerskaber og mindre projekter
  • Byrådet vil arbejde på at øge andelen af vedvarende energi fra solceller - ambitionen er i størrelsesordenen 200 hektar solceller

Samtidig har et samlet byråd aftalt, at der skal anvises alternative løsninger, hvis tiltag fra aftalen enten udgår eller ikke kan opfyldes. Alternativerne skal give et tilsvarende eller bedre resultat i CO2-regnskabet. Byrådet forpligter sig dermed til at fastholde de ambitiøse mål helt frem til 2050.

- Klimaudfordringerne vokser dag for dag. Derfor er det nødvendigt, at vi handler nu. Med den her aftale rykker Middelfart Kommune helt forrest i feltet med hensyn til ambition og handlekraft. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi går hele vejen - også når vi skal tage de svære beslutninger. Med den her aftale handler vi lokalt, men tænker globalt, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Den politiske aftale sætter hegnspælene rundt om selve DK2020 Klimahandlingsplanen, som byrådet skal vedtage den 7. december 2020 tage stilling til en køreplan for de konkrete tiltag i form af DK2020 klimahandlingsplanen. Den følger to spor: Implementerings- og udviklingssporet. Planen forfølger først og fremmest implementeringssporet, der indeholder de løsninger og teknologier, som vi allerede kender, og som er nødvendige for at komme det første stykke ad vejen mod en 70 % reduktion af CO2. Derudover suppleres med et udviklingsspor, der omfatter de muligheder, som vil opstå over de næste 30 år.

Blandt de konkrete handlinger vil byrådet i dialog med Middelfart Fjernvarme fremme fjernvarmeforsyningen i flere af kommunens bysamfund. Også i mindre lokalsamfund skal fælles grønne energiløsninger kunne realiseres. I det åbne land skal blandt andet varmepumper og jordvarme fremmes.

- Nye tiltag skal så vidt muligt tjene flere formål end CO2-reduktion og klimatilpasning. Når der rejses skov, arbejder der fx med rekreative forbindelser - og dermed fremmes mental og fysisk sundhed. Når der bygges nyt, sikres klimaneutralitet og sundt indeklima samtidigt. I byudviklingen fremmes biodiversitet, rekreative forbindelser og sunde rammer for det gode liv, forklarer borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Planen indeholder mange virkemidler og tiltag inden for kommunens handleområde. Men målsætningen om klimaneutralitet kræver handling langt ud over den kommunale organisation. Derfor indeholder planen også en række virkemidler, hvor kommunen fremmer og motiverer lokalsamfundet til at virke for klimaplanen.

Middelfart Kommune vil også i de kommende mange år tage initiativ til at indgå i partnerskaber, der skal sikre planens realisering. Med klimaplanens virkemidler vil byrådet arbejde aktivt for, at omverdenen og samfundet tilpasses og drager nytte af en mere bæredygtig fremtid.

Fra 2021 gennemføres to årlige opfølgninger på DK2020 klimahandlingsplanen. Opfølgningen sikrer, at handlingerne realiseres og CO2-reduktionen måles.

Link til den samlede klimaaftale.

30.november 2020