Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Tilladelse til vandløbsregulering, øgning af rørdimension og medbenyttelse af Egelundbækken

Middelfart Kommune giver tilladelse til regulering (forøgelse af rørets dimension) og medbenyttelse (Egelundbækken) efter § 16-17 og § 63 i vandløbsloven

Milton Huse har ansøgt om medbenyttelse i forbindelse med en byggemodning på Fruerhøjvej,  at aflede 0,92 l/s overfladevand fra et regnvandsbassin.
 
For at imødekomme de bekymringer fra lodsejere i oplandet er der også ansøgt om en forøgelse af et rør på en delstrækning af Egelundsbækken.

Klagefristen fristen udløber den 15. januar 2020

Vandløbsafgørelsen kan ses via. dette link: Afgørelser og annonceringer - Vandløb 

Afledning af overflade vand fra befæstede arealer forudsætter en  udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven8 § 28 stk. 1.

Klagefristen fristen udløber den 15. januar 2020

Udledningstilladelse kan ses via. dette link: Afgørelser og annonceringer - Spildevand

18.december 2019