Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tilladelse til medbenyttelse af Egelundbækken til dræning af arealer omkring vejdæmning, der skal erstatte vejbro (Fruerhøjvej) over den nedlagte jernbane

Middelfart Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 63 medbenyttelsestilladelse til afledning af drænvand fra 250 m2 ubefæstet del af vejdæmning Fruerhøjvej matr.nr. 17 d Å Højrup By, Brenderup, og tilstødende vej-matrikler til Egelundbækkens topende st. 972.

Tilladelse til medbenyttelse efter vandløbslovens § 63 kan jævnfør vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse.

Afgørelsen med klagevejledning kan du finde på følgende link - afgørelser og annonceringer - vandløb

08.maj 2019