Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Solid økonomi sikrede højt aktivitetsniveau i Middelfart Kommune i 2018

Godt 104 mio. kr. Så meget har Middelfart Kommune investeret i anlæg og byggeri i 2018 for at styrke kommunens positive udvikling. Beløbet er ca. 35 mio. kr. højere, end der er budgetteret med. Et godt driftsresultat, og midler fra tidligere år, betyder, at økonomien alligevel ser fornuftig ud. Samtidig er der i 2018 brugt 13. mio. kr. ekstra på service til borgerne. 

ØKONOMI 

Renovering af skoler, etablering af nye vuggestuepladser og omfattende alment boligbyggeri flere steder i Middelfart Kommune.

Der er gang i byggeri og udvikling i Middelfart Kommune, hvor der i 2018 også er blevet plads til klimasikring i Middelfarts såkaldte KlimaBy, områdefornyelse i Ejby, ekstra asfaltarbejder og en lang række andre projekter.  

- Aktiviteterne er et udtryk for, at Middelfart Kommune vækster. Og at vi investerer målrettet i mere vækst og udvikling. Vi har lige offentliggjort høje tal for tilflytning til Middelfart Kommune. Den udvikling vil vi fastholde. Også lokalt som fx i Ejby, hvor vi i 2018 har fulgt op på tidligere investeringer i skole og bypark med 42 nye almene boliger og områdefornyelse i centrum, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.  

- Forudsætningen for at vi kan investere, er at vi har styr på økonomien, og det har vi. I 2018 havde vi et driftsoverskud på næsten 29. mio. kr., som næsten kan dække alle investeringer ind. Tallet afspejler, at vi har en fornuftig økonomi, men også, at vi fortsat skal udvise økonomisk ansvarlighed og tænke i, hvordan vi kan løse opgaverne og sørge for service for borgerne, der både er bedre og billigere.

Et af de steder, hvor det er lykkedes er på beskæftigelsesområdet. Her er det lykkedes at få flere flygtninge og kontanthjælpsmodtagere i job. Derfor er resultatet godt og vel 40 mio. kr. bedre end det budgetterede, mens der omvendt er udfordringer på andre områder, herunder det specialiserede socialområde.

Samtidig udnytter Middelfart Kommune stort set hele den såkaldte serviceramme. Det vil sige det beløb, som kommunen har lov til at bruge på fx skolebørn, ældre og sundhed.

- Servicerammen betyder i praksis, at der en begrænsning på, hvor mange penge vi kan bruge på borgernær velfærd. Det gør, at vi hele tiden skal kigge på udgifterne, og den måde vi gør tingene på, så vi får mest mulig velfærd for pengene, og så vi fortsat har råd til at investere i fremtidens vækst og velfærd, forklarer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen. 

FAKTA: 

Udvalgte nøgletal fra Middelfart Kommunes regnskab for 2018.

  • Driftsresultat 2018: 28,8 mio. kr. bedre end budgetteret.
  • Det er syvende år i træk, at Middelfart Kommune præsenterer et overskud på årets driftsresultat.
  • Likviditet ultimo 2018: 185 mio. kr. 
  • Servicevæksten i 2018 har været på 0,86 pct. - svarende til en stigning 12,9 mio. kr. 
  • Anlægsudgifterne i 2018 har været 104,1 mio. kr. mod et budget på 69,3 mio. kr. Det skyldes, at der i 2018 er
  • forbrugt en del midler, som er overført fra tidligere år. 
  • Indskud i nye almene boliger på 16,5 mio. kr. mod et budget på 3,5 mio. kr.
  • Afdrag på gæld 26,7 mio. kr.

19.marts 2019