Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Ny plan: Nu kommer der fart på områdefornyelsen i Ejby

Flere parkeringspladser, et grønnere multifunktionelt byrum og bedre forhold for fodgængere, som bruger tunnellen under jernbanen. Det kan borgere og butiksliv i Ejby se frem til nu. Den oprindelige plan for byens såkaldte områdefornyelse er nemlig blevet ændret på grund af skrappe krav fra Banedanmark og flere fordyrende udfordringer i det oprindelige projekt. Arbejdet går i gang til foråret.

Kort over Ejby bymidte

Bymidten i Ejby bliver nu endnu grønnere. De landskabelige kvaliteter i Ejby Bypark bliver ført videre i form af en grøn og rund parkeringsplads og en forgrønning af arealet foran stationen. Skitse: Middelfart Kommune  

Efter en utilsigtet forsinkelse kan fase to af den såkaldte områdefornyelse af bymidten i Ejby gå i gang til foråret.
 
Middelfart-borgmester Johannes Lundfryd Jensen glæder sig over, at arbejdet nu kan færdiggøres. For udviklingen i Ejby skaber bedre forudsætninger for, at byen kan drage nytte af de store infrastrukturprojekter, som vil blive gennemført på Vestfyn de kommende år.

- Der er ingen tvivl om, at Ejby har et stort potentiale. Odense og Trekantområdet er under en halv time væk, og med de investeringer vi kommer til at se i infrastruktur på E20 og Vestfynsbanen, får Ejby jo en unik kombination af alt det, som moderne familier efterspørger: Masser af jobmuligheder, infrastruktur i topklasse, fornuftige boligpriser, noget af Fyns smukkeste natur og et attraktivt lokalsamfund.
 
- Så det er rigtig positivt, at vi nu kan få taget hul på næste etape af områdefornyelsen, og fortsætte den gode udvikling Ejby er inde i.
 
Bedre løsning
I første omgang var der lagt op til en opgradering af området omkring Ejby Station, hvor der skulle etableres en stor fordybning i terrænnet, så der kunne skabes mere lys og luft i tunnellen under jernbanen.
 
Det har imidlertid vist sig, at kravene til arbejde så tæt på banen, og ændringer ved den måde området er konstrueret på, vil være forbundet med både økonomiske og tekniske udfordringer i en grad, så den oprindelige plan måtte gentænkes. Det har forsinket projektet.
 
- Nogle gange viser der sig nogle udfordringer, som ændrer forudsætningerne for et projekt undervejs. Det er sket her, men jeg synes faktisk, at vi sammen med Landskabsarkitekt Michael Finke, styregruppen for projektet og de lokale, har fået lagt en ny og bedre plan. Nu bygger vi videre på byparkens succes, og samtidig får vi flere parkeringspladser i bymidten, som de lokale erhvervsdrivende har efterspurgt, forklarer formand for styregruppen, Regitze Tilma.

Lokal tilfredshed
Ændringen i projektet frigiver midler til at arbejde med hele arealet fra Ejby Bypark til stationen, så tanken om en grøn kile gennem byen fortsat kan foldes ud. Bare på en anderledes måde.

Det sker ved at lade byparkens særlige cirkulære geometri fortsætte ud i byrummet i form af en rund og grøn parkeringsplads, der binder byparken og et nyt, grønnere område ved stationen bedre sammen.

En løsning som Sidsel Kofoed, formand for Lokaludvalget i Ejby, hilser velkommen:

- Der er god grund til at rose det løsningsforslag, der ligger nu. Vi får en grønnere by, vi får bedre mulighed for ophold, leg og aktiviteter i bymidten, og så bliver tunnellen under jernbanen også mere lys og rar at færdes i. Så vi ser planen som et fornuftigt næste skridt i det store løft, som Ejby har fået de sidste par år. Nu glæder vi os bare til at komme i gang.
 
Det gør Middelfart-borgmester Johannes Lundfryd Jensen også:
 
- Ejby er allerede i dag et levende og trygt lokalsamfund i rivende udvikling. Vi har en nyrenoveret skole, moderne boliger, nettotilflytning og et stærkt foreningsliv. Tilsammen skaber det et attraktivt lokalområde, som vi glæder os til at udvikle sammen med lokale borgere og virksomheder. Både gennem byudvikling, byggeri og grønne områder, men også med vores indsats for bæredygtige lokalsamfund, som snart kommer til Ejby.
 
FAKTA:

Områdefornyelsen i Ejby er blevet justeret på følgende måder: 

  • I stedet for udgravningen af et stort hul ved stationens trappeanlæg, bliver tunnellen under jernbanen forsynet med mere lys og kunst.
  • Det oprindeligt planlagte gravearbejde bliver erstattet af nye belægninger, beplantning og bedre opholdsmuligheder i den centrale del af Ejby.
  • I stedet for nye butikker foran Brugsen og det tilstødende areal mod Nørregade etableres der en ny, grøn og multifunktionel parkeringsplads med samme arkitektoniske udtryk, som der er anvendt i byparken, hvor grønne arealer og cirkulære former er dominerende. 
  • Samlet set giver projektet et grønnere byrum og bedre forhold for handlende og butiksliv.

17.december 2019