Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Miljøtilladelse til malkekvægsbesætning på Krogen 9, 5592 Ejby

I henhold til § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddeler Middelfart Kommune miljøtilladelse til malkekvægsbesætning på Krogen 9, 5592 Ejby, matr.nr. 14a Balslev By, Balslev.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen.
 
Klagefristen er således den 11. september 2019 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart

Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer - Landbrug

14.august 2019