Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Bade- og bådebroer

Lovliggørelse af to bade- og bådebroer ved ejendommen matr. nr. 1b, Udby By, Udby, som har adressen Ronæsbrovej 12B, 5580 Nørre Aaby.

Middelfart Kommune har meddelt lovliggørelse af to bade- og bådebroer og tilladelse til forlængelse af den vestligste af broerne med ca. 6,00 m. Broerne er slået udfor ejendommen matr. nr. 1b, Udby By, Udby, som har adressen Ronæsbrovej 12B, 5580 Nørre Aaby.

Tilladelse og lovliggørelse er meddelt i henhold til Bekendtgørelse nr. 232 af den 12. marts 2007 om bade- og bådebroer

Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes landsforening samt af dem den er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Tilladelsen kan i sin helhed læses på Middelfart Kommunens hjemmeside under: Afgørelser og annonceringer/Bade- og bådebroer.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Eventuel klage skal sendes skriftligt til Middelfart Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik- og Vejafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Eventuel klage kan også sendes på e-mail til teknik@middelfart.dk eller Peter.Krogsgaard@middelfart.dk. Middelfart kommune videresender eventuel klage med bilag til Kystdirektoratet.05.marts 2019