Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Tilladelse til etablering af minivådområder herunder landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

• Etablering af et minivådområde på ca. 5.400 m² herunder at den overskydende jord placeres rundt om anlægget på Søndergade 68, 5580 Nørre Aaby, matr. nr. 2a Brandstrup By, Nr. Aaby.
 

Der er desuden lavet følgende tilhørende afgørelser:

• Tilladelse til regulering af et vandløb i form af et hoveddræn, efter § 16 i vandløbsloven
 
• Afgørelse om ikke-VVM pligt efter lov om miljøvurdering

 

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.
 
Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link:

Afgørelser og annonceringer – Landzone
Afgørelser og annonceringer – Vandløb
Afgørelser og annonceringer – VVM - Vandløb og Natur

30.oktober 2019