Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

• Opførelse af en tilbygning på ca. 25 m² til det eksisterende graverhus ved Asperup Kirke, Kirkestræde 14, 5466 Asperup, matr. nr. 14i Asperup By, Asperup.
 

• lovliggørelse af 64 m2 tilbygning til eksisterende bygning 5  på ejendommen matrikel 2R, BUBEL BY, INDSLEV, Æblegyden 3 , 5592 Ejby. 
 

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.
 

Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer - Landzone

18.september 2019