Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Idefase - transformationsområde

Middelfart Kommune ønsker at igangsætte en planlægning af ”Kulgrunden” Havnegade 4, 5500 Middelfart, som muliggør boliger på arealet

Området er i dag omfattet af lokalplan 23.21, som udlægger området til centerformål. Der er med lokalplanen ikke mulighed for boliger i dag jævnfør planlægningen.

Der har hidtil ikke været mulighed for etablering af boliger på arealet i forhold til nærheden til særlig erhvervshavnen ADP og produktionsvirksomheden ITW. Planloven åbner i dag mulighed for at udpege arealerne til boligformål tættere på erhvervsvirksomheder uden, at det begrænser mulighederne for erhvervsvirksomhedernes mulighed for fortsat virke.

Støjgrænserne for virksomhederne vil være uændret, mens boligområdet vil udendørs skulle tåle et op til 5dB højere støjniveau end almindelige boliger. Indvendig skal boligerne fortsat opfylde de almindelige støjkrav, og der skal også udpeges udendørs opholdsarealer, som ikke er støjramte.

Fordelen ved transformationsområder er, at man kan få igangsat en proces for omdannelse af tidligere erhvervsområder uden påvirkning af de eksisterende erhvervsvirksomheder.  Desuden vil byggeriet i transformationsområdet kunne fungere støjafskærmende i forhold til eksisterende bagvedliggende boliger f.eks. langs Havnegade.

Med udpegning af Havnegade 4 ”Kulgrunden” som transformationsområde udpeges erhvervshavnen ADP og produktionsvirksomheden ITW ved Gl. Banegårdsvej, som væsentlig erhvervsområde som erhvervshavn og produktionsvirksomhed og dermed udlægge en konsekvensområde omkring disse i forhold til fremtidig boligbyggeri. Transformationsområdet udlægges i forhold til erhvervshavnen og produktionsvirksomhederne i området.

luftfoto af havneområde med røde og grønne markeringer af udvilkingsområde

Transformationsområde er vist med rød. Erhvervshavn og produktionsvirksomhed vist med grøn (vejledende placering).

Planprocessen er i gang nu ...
Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende den foreslåede planlægning af området. Indkomne idéer og forslag fra borgerne vil efterfølgende indgå som bidrag i den videre proces, herunder udarbejdelsen af ny lokalplan og kommuneplantillæg. Planlægningen forventes at være afsluttet i løbet af 2019.

Fordebatten løber i perioden fra d. 7.. juni til den 24. juni 2019. Du kan senest 24. juni sende dine idéer og forslag til teknik@middelfart.dk  eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til byplanlægger Jacob Kloch på Jacob.kloch@middelfart.dk eller 88 88 48 21.

07.juni 2019