Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

PRESSEMEDDELELSE: Rettidig omhu og målrettede investeringer skal sikre velfærden i Middelfart Kommune

Effektiviseringer, der giver samme service for færre penge, og målrettede investeringer skal være med til at sikre fremtidens velfærd i Middelfart Kommune. Byrådet har besluttet, at der frem mod 2022 skal findes effektiviseringer for mellem 25 og 30 millioner kroner. Samtidig skal investeringer i blandt andet bosætning og erhverv være med til at sikre flere indtægter til kommunekassen.

Middelfart Kommune skal være et godt sted at leve og bo for alle. Både børn og ældre. Unge og voksne. Der bliver flere borgere i Middelfart Kommune, og det stiller naturligvis voksende krav til den service, kommunen skal levere.

Middelfart Byråd er optaget af at sikre gode rammer – også i fremtiden – for velfærden i Middelfart Kommune. Derfor arbejder byrådet for øget bosætning og erhvervsudvikling, som kan være med til at give flere penge til kommunekassen og gøre den samlede kage større.

Det er nødvendigt, for økonomien i de danske kommuner – herunder Middelfart Kommune – vil i de kommende år blive presset af den demografiske udvikling. Der kommer flere af de yngste borgere og flere ældre, og det lægger et pres på vores velfærd. Behovet – og mulighederne – er ganske enkelt større end økonomien.

Der er derfor hele tiden behov for at gentænke og udvikle måden, kommunerne løser opgaver på, hvis de skal opretholde den gode velfærd for borgerne. Det gælder også Middelfart Kommune. Derfor har byrådet besluttet, at der skal findes effektiviseringer for mellem 25 og 30 millioner kroner frem mod 2022.

- I Middelfart Kommune har vi en sund og stærk økonomi. Så vi har fine muligheder for at imødegå udfordringerne og sikre velfærden. Men det kræver, at vi tænker os rigtig godt om nu og sætter gang i processer, der kan gøre, at vi også tre og fire år ud i fremtiden kan levere en lige så god service, som vi gør nu, men for færre penge, forklarer kommunaldirektør, Steen Vinderslev.

Administrationen i kommunen er kommet med et forslag til byrådet, som indeholder effektiviseringer for 22,3 millioner kroner. Og det er nu byrådets opgave at beslutte, hvilke effektiviseringer, der skal gennemføres. Der er mulighed for at effektivisere, fordi ny teknologi og nye metoder giver smartere måder at løse opgaver på.

Effektiviseringer står ikke alene

Effektiviseringer er kun et ude af flere værktøjer, der kan sikre fremtidens velfærd. Et andet er at se på, hvordan målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget i kommunen. Altså hvad kommunen kan gøre for at få flere penge at gøre godt med.

Netop igennem investeringer på områder, som giver en langsigtet og vedblivende gevinst – både menneskeligt og økonomisk, ønsker byrådet at arbejde for et solidt økonomisk grundlag i Middelfart Kommune.

- Investeringerne er allerede i gang. For eksempel på beskæftigelsesområdet, hvor vi er rigtig dygtige til at støtte f.eks. kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i at komme ind på det ordinære arbejdsmarked, siger Steen Vinderslev.

Middelfart Kommune har også investeret i bosætning. I 2018 voksede indbyggertallet i Middelfart Kommune med 347 nye borgere. Og allerede seks måneder inde i 2019, ser det ud til, at endnu flere flytter hertil i år. Det skyldes blandt andet investeringer – herunder investeringer i nye boliger, udstykning af byggegrunde mm. Og det er vigtigt, for tilflyttere er grundlaget for flere indtægter og en sund økonomi.

Derfor er kommunaldirektør Steen Vinderslev tryg ved, at Middelfart Kommune fortsat vil have en stærk økonomi – også i fremtiden.

- Vi er lykkedes rigtig fint med vores investeringer. De kan dog ikke stå alene. Og det kan effektiviseringerne heller ikke. Men sammen kan de to ting sikre, at Middelfart Kommune også i fremtiden kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Middelfart Kommune, siger Steen Vinderslev.

Effektiviseringskataloget er nu i høring og kan findes her: https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Okonomi/Effektiviseringskatalog.ashx

FAKTA:

  • Byrådet i Middelfart Kommune har besluttet, at der skal findes effektiviseringer for mellem 25 og 30 millioner kroner frem mod 2022.
  • Administrationen i kommunen har udarbejdet et forslag til effektiviseringer for omkring 22,6 mio. kroner.
  • Mandag sendte økonomiudvalget effektiviseringsforslagene i offentlig høring.
  • Der er høringsfrist den 17. juni klokken 14.
  • Herefter behandles effektiviseringsforslagene på et udvidet økonomiudvalgsmøde den 20. juni klokken 16.
  • Effektiviseringerne behandles endeligt på byrådsmødet den 24. juni.

04.juni 2019