Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Afgørelse i VVM-screening af tre reguleringsprojekter i henholdsvis vandløbet Ejby Mose st. 25 m – st. 35 m og st. 462 m – st. 578 m samt Gremmeløkke Å st. 5729 m

Middelfart Spildevand A/S har ansøgt om to reguleringer af vandløbet Ejby Mose og en regulering af Gremmeløkke Å. Vandløbsreguleringer er omfattet af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter bilag 2 punkt 10f.

Middelfart Spildevand A/S ønsker at lovliggøre udløbet fra to regnvandsbassiner i Ejby. Derfor har Middelfart Kommune modtaget tre ansøgninger om vandløbsreguleringer. Reguleringerne omfatter lovliggørelse af eksisterende udløb st. 30 m samt stensikring omkring udløbet i vandløbet Ejby Mose. Endvidere udskiftes det eksisterende Ø40 cm rør i vandløbet Ejby Mose st. 462 til st. 578 med et Ø70 cm rør. Der etableres et nyt udløb i vandløbsbrinken i Gremmeløkke Å st. 5729 m.

Download afgørelserne i PDF via disse links:
 
Afgørelse i VVM-screening af regulering af Gremmeløkke Å st. 5729 m
Ansøgningsskema – Gremmeløkke Å st. 5729 m

Afgørelse i VVM-screening af regulering af vandløbet Ejby Mose st. 25 m til st. 35 m
Ansøgningsskema – Ejby Mose st. 25 m til st. 35 m
 
Afgørelse i VVM-screening af regulering af vandløbet Ejby Mose st. 462 m til st. 578 m
Ansøgning – Ejby Mose st. 462 m til st. 578 m

Klagefristen udløber den 8. januar 2020 kl. 23:59, se yderligere i afgørelserne.

11.december 2019