Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tilladelse til udledning af tagvand fra Kystvejen 8f, 5466 Asperup, til privat rørlagt vandløb og videre til Båring Vig

Middelfart Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 63 medbenyttelsestilladelse til, at ejeren af Kystvejen 8f, 5466 Asperup, matr.nr. 71b Båring By, Asperup, etablerer overløb fra faskiner på ejendommen til dræn/rørlagt vandløb på matr.nr. 71f Båring By, Asperup.

Middelfart Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 tilladelse til udledning af tagvand fra Kystvejen 8f, matr.nr. 71b Båring By, Asperup, til privat, rørlagt vandløb på matr.nr. 71f Båring By, Asperup, og videre over matr.nr. 69b Båring By, Asperup, til udløb i Båring Vig.

Tilladelsen meddeles med vilkår om, at der kun må udledes tagvand via overløb fra faskine.

Tilladelse til medbenyttelse efter vandløbslovens § 63 kan jævnfør vandløbslovens § 80 på-klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse.

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, kan jævnfør spildevandsbekendtgørelsens § 14, pkt. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis udledningstilladelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved søgsmål skal dette jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, ske inden 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt.

Afgørelsen kan ses her.

08.marts 2018