Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tilladelse til udledning af vand fra skæring og spuling i forbindelse med renovering af Gl. Lillebæltsbro

Middelfart Kommune har meddelt tilladelse til udledning af vand fra skæring og spuling i forbindelse med renovering af Gl. Lillebæltsbro til Lillebælt.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Natur– og Miljøklagenævnet efter miljøbeskyttelseslovens kap 11 der omhandler klage og søgsmål. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen altid fra bekendtgørelsen.

De klageberettigede er jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98 - 100:

  • ansøgeren
  • enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen
  • sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende organisationer med natur og miljø til hovedformål
  • lokale foreninger med natur og miljø til hovedformål, hvis de har ønsket underretning

Eventuel klage skal indberettes direkte på Klageportalen (se vejledning på borger.dk, virk.dk eller på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside) senest den 14. juni 2018.

Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved søgsmål skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Eventuelle spørgsmål vedr. tilladelsen kan rettes til Natur- og Miljøafdelingen, Anders Bo Jensen.

17.maj 2018