Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Tilladelse til en bade- og bådebro ved Gl. Strandvej 146, 5500 Middelfart

Middelfart Kommune har jf. Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer meddelt en tilladelse til opsætning af en bade- og bådebro ved ejendommen matr. nr. 2ab, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Ejendommens adresse er Gl. Strandvej 146, 5500 Middelfart.

Tilladelsen med nærmere beskrivelse af broens konstruktion kan ses på Middelfart Kommunes hjemmeside: Afgørelser og annonceringer: Bade- og bådebroer

Tilladelsen kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes landsforening samt enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Eventuel klage skal indgives skriftligt til Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Kommunen videresender en eventuel klage til Kystdirektoratet.

17.juli 2018