Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tilladelse til en bade- og bådebro ved Gl Strandvej 1, 5500 Middelfart.

Middelfart Kommune har jf. Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer meddelt en tilladelse til udskiftning af en eksisterende bade- og bådebro ved ejendommen matr. nr. 2c, Middelfart Markjorder.

Ejendommens adresse er Gl. Strandvej 1, 5500 Middelfart. Den nye bade- og bådebro er ca. dobbelt lang som den eksisterende. Den bliver placeret på samme sted som den gamle.

Tilladelsen kan ses på kommunes hjemmeside www.middelfart.dk under Borger/Natur og miljø/Afgørelser og annonceringer/Bade- og bådebroer.

Tilladelsen kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes landsforening samt enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Eventuel klage skal indgives skriftligt til Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Kommunen videresender en eventuel klage til Kystdirektoratet.

09.marts 2018