Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund

Byrådet i Middelfart Kommune vil styrke udviklingen i store og små byer med ny politisk indsats for bæredygtig byudvikling. Arbejdet skal ledes af en styregruppe med bl.a. tre borgerrepræsentanter og en ny projektmedarbejder. Målet er at styrke de kvaliteter i hvert lokalsamfund, der gør det til et godt sted at bo og leve. Vejen dertil er at udnytte byernes potentialer via konkrete initiativer formuleret i nye udviklingsplaner.

Middelfart Kommune er en helhed. Et landskab med byer, landsbyer, naturområder og landbrugsarealer. Befolket af omkring 38.000 mennesker og omgivet af Lillebælt og naboerne på Fyn og i Jylland. Det er her, broerne begynder – bogstaveligt talt og i overført betydning. Derfor har det nye byråd besluttet, at visionen fortsat hedder Broerne begynder her – og nu med en ny ”Indsats for bæredygtigbyudvikling i alle lokalsamfund - 2025”.

Kommunen er os, der bor her, og derfor skal vi sammen udvikle den til et endnu bedre sted at bo og leve. Udviklingen af kommunens små og store byer kan ikke ske fra byrådssalen alene, den skal ske med udgangspunkt i virkeligheden og sammen de mennesker, der bor her. Vi vil styrke de fællesskaber, der er grobund for det gode liv ved at satse på kvalitet og levende lokalsamfund. Vi kalder det bæredygtig byudvikling, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Drivkraften og energien til at skabe udviklingen sammen – borgere, virksomheder, foreninger, institutioner og byråd – skal findes i de lokale fællesskaber. Derfor bliver der lavet en proces for hvert lokalsamfund på et niveau, hvor alle har mulighed for at byde ind.

Lokalsamfundene i Middelfart Kommune har allerede i dag udviklingsplaner, som tegner en retning for hvert område. Med den nye indsats tilfører vi ekstra fokus, energi og ressourcer til processen gennem lokale udviklingsgrupper. Målet bliver udviklingsplaner 2,0. Byrådets ambition er at udvikle endnu mere økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige samfund med mulighed for at arbejde og have stærke relationer i et sundt miljø, slutter borgmesteren.

Med Byrådets indsats for Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025 ønsker vi at styrke det tætte samarbejde med lokalsamfundene gennem en indsats, der fokuserer på bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder.

Byrådet vil opstarte udviklingsprocesser i alle lokalsamfund i løbet af de næste par år. Lokale borgere, virksomheder, foreninger og lokaludvalg kommer i samarbejde med kommunen til at arbejde med en konkret plan for bæredygtig udvikling af deres by eller landsby med afsæt i stedets kvaliteter og potentialer.

Styregruppe søger engagerede borgere til at hjælp i processen
Vil du være med til at sætte handling på indsatsen for bæredygtig byudvikling, så kan du blive medlem af styregruppen, der skal drive indsatsen. I styregruppen får du selskab af 2 øvrige borgerrepræsentanter, borgmesteren (formand), 3 byrådsmedlemmer og 3 fra kommunens direktion. I har sammen opgaven med den overordnede koordinering af udviklingsarbejdet på tværs af lokalsamfundene.

Udover styregruppen vil der senere blive nedsat bredt sammensatte lokale udviklingsgrupper i hvert enkelt lokalsamfund.

Vi søger 3 borgere til styregruppen
Hvis du vil være én af de tre borgere i styregruppen - så kan du være borger i kommunen, virksomhedsejer, foreningsaktiv eller komme fra en organisation. Det vigtigste er, at du kan bidrage aktivt til en god proces for bæredygtig udvikling af lokalsamfundene i Middelfart Kommune.

Vi søger derfor nogen, der sammen med andre vil bidrage til gode og energiskabende processer i styregruppens arbejde, og:

 • har konkret erfaring med gennemførelse af lokal udvikling og er rundet af lokalsamfundsarbejde
 • har bidraget til at udvikle og styrke sociale fællesskaber, f.eks. gennem bestyrelsesarbejde i foreningslivet
 • er engageret i stærke sociale fællesskaber og har et godt og bredt netværk
 • er god til at kommunikere på mange kanaler og vil være ambassadør for en bæredygtig byudvikling.

Vi ønsker en styregruppe, der spænder bredt og er sammensat med forskellige styrker, og vi vælger blandt interesserede borgere i forhold til dette.

Læs mere om tankerne for indsatsen
Se mere på hjemmesiden under Bæredygtig Byudvikling.

Fakta om processen

 • 23. maj på Strib Skole drøftede byrådet bæredygtig byudvikling med lokaludvalgene,
 • 25. juni vedtog Byrådet at gå i gang,
 • i august nedsættes en styregruppe med politikere og borgere,
 • når arbejdet i lokalområderne går i gang nedsættes lokale udviklingsgrupper,
 • der sættes ressourcer af til at hjælpe med arbejdet i lokalområderne,
 • alle lokalsamfund, der ønsker det, har nye udviklingsplaner inden udgangen af 2021.

Formålet er, at:

 • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
 • styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
 • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
 • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN's 17 verdensmål lokalt, og
 • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Kontakt
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen. Telefon + 45 2528 4142

Spørgsmål og ansøgning til styregruppen
For spørgsmål kontakt kommunaldirektør Steen Vinderslev (efter d. 30/7) på tlf. 8888 5050 eller Vibeke Nørby (efter d. 25/7) på vibeke.norby@middelfart.dk eller tlf. 8888 4798.

Er du interesseret i at blive en af tre borgere i styregruppen, så se annoncen her.

Vi skal have din ansøgning med oplysninger om dig og din baggrund senest den 17. august 2018. Send din ansøgning til vibeke.norby@middelfart.dk.

24.juli 2018