Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Overskud på 42 mio. i 2017 går nu til børnefamilierne, de ældre og bæredygtig byudvikling i lokalområderne

DRIFTOVERSKUD GÅR TIL VELFÆRD OG UDVIKLING: Middelfart Byråd ønsker at sætte streg under kommunens status som bosætningskommune med en investering på godt 42 mio. kroner i bl.a. 28 nye vuggestuepladser, 60 nye familieboliger, nye ungdomsboliger, to nye køkkener på plejehjem og ny asfalt til vejene.

Fænøsund 504 px

Familier på barsel eller med småbørn på vej kan godt begynde at glæde sig, for Middelfart Byråd har besluttet at oprette 28 nye vuggestuepladser i Middelfart og Strib, hvor efterspørgslen lige nu er stor.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen glæder sig over bred opbakning i Byrådet til at investere i kommunens mindste borgere:
    
-  Middelfart Kommune vil være en børne- og familievenlig kommune. Vi vil derfor imødekomme forældrenes ønsker om flere vuggestuepladser. Vi er i den glædelige situation, at fødselstallet stiger, og samtidig oplever vi en stigning i tilflytningen af børnefamilier. Vi har pasningsgaranti, så de nye pladser er en stærk investering i Middelfart som bosætningskommune, og kan være med til at fastholde og tiltrække nye tilflyttere til området.

Der er tale om en investering på ca. 2,3 mio. kroner fordelt på 10 vuggepladser i Børnehuset Kompasset, 8 pladser i Børnehuset Chilli, og 10 pladser i den tidligere SFO - Stjernehuset i Strib, der får tilknytning til Børnehuset Kastanjeborgen. Det betyder, at der frem over er 190 vuggestuepladser i Middelfart Kommune, hvoraf de nye 28 pladser udgør en stigning på 17,3%.

Dagplejen får tilført en investering på 3,1 mio. kroner til køb af en pavillon til indretning af en ny legestue centralt beliggende ved Lillebæltsskolen, og 30 nye barnevogne med motor til glæde for dagplejernes arbejdsmiljø og til glæde for de små dagplejebørn, der nu kan komme på lidt længere ture.  

60 nye familieboliger i Middelfart og Gelsted       

Middelfart Byråd har i de senere år investeret i udviklingen af boligområder i kommunens lokalsamfund. Senest ved at sikre etablering af nye lejeboliger i de gamle rådhuse i Ejby og Nørre Aaby og på den gamle Bakkehusgrund. I alt, er der over 500 boliger under opførelse eller på vej, og nu kommer der 60 familieboliger yderligere:

-  Selvom der er byggeboom i hele kommunen, så oplever vi, at lejeboligerne bliver lejet ud næsten før de står færdige. Det er i sig selv positivt, men det kan blive en udfordring for bosætningen, hvis vi ikke er fremsynede og tør investere offensivt. Tilflytning er nøglen til bæredygtig byudvikling af vores lokalsamfund, for flere borgere betyder flere børn i skoler og børnehaver, flere unge i foreningerne og flere dygtige medarbejdere til virksomheder i kommunen. Derfor glæder det mig umådelig meget, at vi får 60 nye almennyttige familieboliger i Gelsted og Middelfart, forklarer borgmesteren.

De 60 nye boliger har en samlet anlægssum på 120 mio. kroner. Middelfart Kommune betaler 10%, svarende til en investering på 12 mio. kroner fordelt på 20 almene familieboliger i Gelsted, 20 almene familieboliger i Middelfart ved udnyttelse af tagetagen på Bjerggaarden på Stationsvej og 20 almene familieboliger ved Falstersvej/Jyllandsvej i Middelfart i forlængelse af kommunens nuværende parcelhusudstykning, hvor der også er godt gang i byggeriet. Herudover er der sat 2 mio. kroner af til et forsøg med billigboliger til unge fx en containerløsning eller lign. som man kender det fra de større danske studiebyer.

Midler til velfærd og velfærdstjek
Udover en stor investering i kommunens mindste borgere, så er der på Børn- Unge- og Fritidsområdet også sat 100.000 kroner af til 10 e-sportsmaskiner i Nørre Aaby.

Endnu flere af kommunens ældre kommer til af kunne nyde duften af veltilberedt mad, når der bliver etableret lokale køkkener på Egebo og Gelsted Plejehjem for 1,1 mio. kroner. Det bliver også lettere at få hjælp med en ny sygeplejeklinik til 400.000 kr.

Kommunens fysiske rammer bliver tilgodeset med bl.a. 6,5 mio. kroner. til asfaltarbejder, 4,5 mio. kroner til renovering af kommunale bygninger, 2 mio. kroner til byforskønnelse i lokalsamfundene - og et klatrenet i Ejby Bypark.    

Udover midler til de brede velfærdsområder, er der også sat midler af til at give den eksisterende velfærd et tjek. Der er derfor sat 750.000 kroner af til et investeringsprojekt i sagsbehandlingen på Voksenservice-området og 350.000 kroner til en ekstraordinær gennemgang af anbringelsessager i Forebyggelses- og familieafdelingen.

Fakta:
Læs aftalen om disponering af overskuddet fra regnskabet for 2017(åbner i nyt vindue) 
(Det er et enig Byråd, som står bag aftalen, men ikke alle var tilstede til at skrive under ved vedtagelsen tirsdag aften den 19/6 2018).

Middelfart Kommunes budget er på i alt 2,2 mia. kroner, og et driftsoverskud på 42 mio. kroner var bedre end forventet. Hovedforklaringen er et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. I alt er der brugt 33 mio. kroner mindre end budgetlagt på beskæftigelsesområdet, og det skyldes, at mange kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og forsikrede ledige er kommet i job.

 

Kontakt:

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen: 25284142
Kommunaldirektør: Steen Vinderslev: 60205050

19.juni 2018