Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Det generelle besøgsforbud ophæves

Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet.

Kære alle pårørende i Center Døgn.

 

Vi har i går den 23. juni 2020, modtaget en orientering fra Social- og Indenrigsministeriet om ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud og om mulighed for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg. Besøgsforbuddet ophæves i dag den 24. juni 2020.

 

Det fremgår af Aftale om yderligere genåbning i fase 2 indgået den 20. maj 2020 af aftaleparterne, at partierne bl.a. er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på f.eks. plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner m.v. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

På den baggrund har social- og indenrigsministeren besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet ophæves den 24. juni 2020. Dette er ensbetydende med, at besøg igen fra dette tidspunkt som udgangspunkt kan ske som normalt på sociale tilbud, og at der således ikke i udgangspunktet gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg.

Selvom muligheden for besøg på denne måde normaliseres, er det dog fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19), herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne. Dette vil derfor, som det gælder generelt i samfundet, også have en afsmittende effekt på besøg på sociale tilbud.

Når muligheden for besøg på sociale tilbud normaliseres som det overordnede udgangspunkt, er det meget vigtigt, at det fortsat er muligt konkret og lokalt at skærme og beskytte fysisk svage borgere.
Hvilket i Center Døgn betyder:

Når du besøger din pårørende
Før besøget skal du kontakte botilbuddet for at aftale tid og sted for dit besøg. Dette er vigtigt fordi vi skal begrænse antallet af pårørende, der møder op på samme tid således vi kan holde afstand. Besøgene afvikles som udgangspunkt på tilbuddenes udearealer og eller i borgerens lejlighed på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, der skærmer andre borgere og personalet. Center Døgn appellerer til, at du som pårørende ved besøg altid er rask og har en særlig opmærksomhed på hånd hygiejnen. Desforuden er det forsat betydningsfuldt for os, at nævne at der på Center Døgn bor mennesker der er særligt sårbare, hvorfor du som pårørende bør overveje hvem og hvor mange der kan besøge din kære. Det betyder ligeledes, at ophold på indendørs fællesarealer forsat ikke er en mulighed grundet forsigtighedsprincippet, hvorfor Center Døgn fastholder denne indsats.
Er du som pårørende i tvivl bedes du kontakte os og vi er behjælpelige med at finde en god løsning på hvordan disse besøg kan forløbe.

I særlige situationer vil det være muligt, at foretage særlige restriktioner – det kan eksempelvis være hvis en borger bliver alvorlig syg. Hvis dette bliver nødvendigt vil I modtage endnu en mail fra ledelsen af Center Døgn.

Beskyt dig selv og andre
Sundhedsstyrelsen anbefaler alle i Danmark at følge disse 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte.

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Besøg skal aftales pr. telefon i hverdage i tidsrummet 8.00 – 14.00 på hverdage. Se telefonnumre for at aftale besøg nederst i dette brev.


Venlig hilsen

Anita Ringskær
Centerleder

Kontaktoplysninger:

Fælleshåb team A, B, C og D:
Lotte Damholm på tlf. 23 70 18 04

Team E
Mette Boye på tlf. 51 53 17 59

Bromsmae og Skovbakken:
Bea Jacobsen tlf. nr. 21 14 82 99 eller Charlotte Mott tlf. 29 21 83 90

25.juni 2020