Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Miljøtilladelse til svineproduktion på Søndergade 68, 5580 Nørre Aaby

I henhold til § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddeler Middelfart Kommune miljøtilladelse til svineproduktion på Søndergade 68, 5580 Nørre Aaby, matr.nr. 2a Brandstrup By, Nørre Aaby.

Enhver med en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage over afgørelsen.

Klagefristen er således den 5. december 2018 kl. 23.59. En klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Afgørelsen kan læses via dette link.

07.november 2018