Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til:

• Dels opførelse af et nyt bygningssæt bestående af en bolig på ca. 400 m², et maskinhus på ca. 200 m² og lade/kvæghus ligeledes på ca. 200 m² på et areal, der overføres fra Ellebækvej 26 til Nymarkvej 8, begge 5500 Middelfart, og dels udstykning af det hidtidige bygningssæt på Nymarkvej 8, 5500 Middelfart som en selvstændig landbrugsejendom.

• Lovliggørelse af en eksisterende ridebane på Hedegaardsvej 8, 5466 Asperup, matr. nr. 2a Asperup By, Asperup

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.

Afgørelser med klagevejledning kan ses her.

19.september 2018