Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Middelfart Kommune gennemfører en kortlægning af naturarealer

Middelfart Kommune har bestilt en kortlægning af naturarealer spredt over hele kommunen. I løbet af sommeren vil botanikere foretage kortlægningen for at få mere viden om naturens tilstand.

Arbejdet gennemføres af medarbejdere fra firmaet HabitatVision.

Botanikerne vil både undersøge, hvor de beskyttede naturtyper er, og hvordan deres tilstand er. Overdrev, enge, strandenge, moser og lignende, heder, klitter, vandhuller og strandsumpe er beskyttede naturtyper, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Selv om et areal ikke tidligere har været registreret som værende beskyttet, kan det godt være det, da det er den aktuelle tilstand, der er afgørende for om arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen håber på en positiv modtagelse af konsulenterne.

Registreringerne er en nødvendig del af kommunens arbejde omkring natur og naturindsatser. Det betyder, at konsulenterne er bemyndiget af kommunen til at færdes på både private og offentlige naturarealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 76.

Hvis du vil vide mere om beskyttelse og benyttelse af naturen, kan du se folderen "Naturen på Fyn - en guide for lodsejere" på www.middelfart.dk.

Eventuelle spørgsmål om kortlægningen kan stilles til Middelfart Kommune, Teknisk forvaltning, Natur- og Miljøafdelingen på tlf. nr. 8888 4828 eller 8888 4838.

09.maj 2018